Přejít k obsahu

Motivační systém

Od března 2009 funguje na ZČU motivační systém pro podporu tvůrčí činnosti, jehož cílem je motivovat pracovníky ZČU k zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpořit excelenci VaV na ZČU. Systém vznikl jako reakce na analýzu výsledků výzkumu a vývoje, které provedla v roce 2007 Rada pro výzkum vývoj. ZČU se umístila dle různých kritérií (získané prostředky na VaV, bodová hodnota výsledků v RIV, efektivnost využití prostředků, atd.) až v druhé desítce hodnocených vysokých škol. Na základě této analýzy rozhodlo vedení ZČU po konzultaci s děkany o implementaci nástroje, který by měl napomoci ke zlepšení pozice ZČU v oblasti VaV a zároveň k naplňování strategie univerzity v této oblasti.

Podpora je určena pro akademické pracovníky, absolventy doktorského studia, studenty doktorských studijních programů a navazujících magisterských programů.

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Vlachynská ( renkav@rek.zcu.cz , tel.: 377631044).

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2011

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 32R/2010.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému -část RIV v roce 2011, Dodatek č. 1.Kontaktní osoba: PhDr. Irena Vlachynská, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1044, e-mail: renkav@rek.zcu.cz

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VI směrnice rektora č. 32R/2010.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému -část POSTDOC v roce 2011,příloha č. 1 příloha č. 2.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Sedláček, Strategie, tel. 377 63 1034, e-mail: sedlac@rek.zcu.cz

Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části VII směrnice rektora č. 32R/2010,

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému -část TALENT v roce 2011, příloha č. 1, příloha č. 2, Dodatek č. 1.

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Vlachynská, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1044, e-mail: renkav@rek.zcu.cz

Patička