Přejít k obsahu

Motivační systém

Od března 2009 funguje na ZČU motivační systém pro podporu tvůrčí činnosti, jehož cílem je motivovat pracovníky ZČU k zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpořit excelenci VaV na ZČU. Systém vznikl jako reakce na analýzu výsledků výzkumu a vývoje, které provedla v roce 2007 Rada pro výzkum vývoj. ZČU se umístila dle různých kritérií (získané prostředky na VaV, bodová hodnota výsledků v RIV, efektivnost využití prostředků, atd.) až v druhé desítce hodnocených vysokých škol. Na základě této analýzy rozhodlo vedení ZČU po konzultaci s děkany o implementaci nástroje, který by měl napomoci ke zlepšení pozice ZČU v oblasti VaV a zároveň k naplňování strategie univerzity v této oblasti.

Podpora je určena pro akademické i vědecké pracovníky, absolventy doktorského studia, studenty doktorských studijních programů a navazujících magisterských programů.

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Vlachynská ( renkav@rek.zcu.cz , tel.: 377 63 1033).

 

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2013

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 30R/2012.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému -část RIV v roce 2013. - více v podzáložce - viz levé menu

Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části VII směrnice rektora č. 30R/2012

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část TALENT v roce 2013. - více v podzáložce - viz levé menu

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VI směrnice rektora č. 30R/2012

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2013. - více v podzáložce - viz levé menu

 

Kontaktní osoba: PhDr. Irena Vlachynská, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1033, e-mail: renkav@rek.zcu.cz

Patička