Přejít k obsahu

Motivační systém - část POSTDOC

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora motivačního systému POSTDOC je popsána v části VIII Směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2018, Příloha č. 1, Příloha č. 1a, Příloha č. 2, Příloha č. 3

Závěrečné hodnocení podpořených osob v roce 2018:
V roce 2018 bylo podpořeno 20 osob, v závěrečném hodnocení bylo 6 osob hodnoceno jako „splněno vynikajícím způsobem“ a 14 osob jako „splněno“. V roce 2018 bylo celkem na podporu MS POSTDOC vyplaceno 944 000 Kč (náklady včetně povinných odvodů 1 264 960 Kč).

  • Zasedání komise MS ZČU - část POSTDOC 2018 se uskutečnilo 23. 11. 2018. Všechny osoby byly podpořeny.

  • Zástupce součásti zpracované vyjádření k závěrečným zprávám podpořených osob zašle VYZ nejdéle do 16. 11. 2018.
  • Podpořená osoba je povinna zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci a předat jí zástupci součásti nejpozději do 9. 11. 2018.

Výsledkem hodnocení průběžných zpráv, dle usnesení komise a rozhodnutí PR-V, je pokračování v realizaci všech projektů.

  • Projednání a hodnocení jednotlivých průběžných zpráv komisí se uskuteční nejpozději do 30. 9. 2018.

  • Podpořená osoba je povinna zpracovat průběžnou zprávu o realizaci a předat jí zástupci součásti nejpozději do 3. 9. 2018.
  • Zástupce součásti zpracované vyjádření k průběžným zprávám podpořených osob zašle VYZ nejdéle do 12. 9. 2018.

Dne 25. května 2018 zasedala komise k projednání a posouzení obdržených žádostí. Pro rok 2018 bylo podáno 22 žádostí s měsíčními požadavky 185 000 Kč. Podpora byla schválena 20 osobám v částce 139 000 Kč měsíčně, 2 žádosti byly zamítnuty.

Vyplněné žádosti o podporu v rámci MS ZČU - část POSTDOC 2018 předají žadatelé nejdéle do 10. 5. 2018 zástupci své součásti (příloha č. 2) na předepsaných formulářích. Zástupci součástí předají žádosti na odbor Výzkum a vývoj do 16. 5. 2018

Kontaktní osoba: Petra Kydlíčková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1035, e-mail: pkydlick@rek.zcu.cz

Patička