Přejít k obsahu

Motivační systém - část RIV

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem či SJR, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015 a Dodatek č. 1; Dodatek č. 2; Dodatek č. 3; Dodatek č. 4

Dodatek č. 6 směrnice č. 03R/2015 rozšiřuje množinu výsledků, které mohou být ohodnoceny jako prestižní, o hodnocené vybrané výsledky v rámci hodnocení výzkumné organizace.  Vybrané výsledky výzkumu a vývoje vyhodnocené v roce 2018 v části RIV motivačního systému, které budou hodnocené v rámci hodnocení výzkumné organizace dle Metodiky 17+ stupněm 1, 2 nebo 3, budou oceněny dle čl. 19 směrnice č. 03R/2015 v úplném znění, přičemž odst. 12 se nepoužije.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část RIV v roce 2018

Celkový přehled                             

1. kolo (listopad 2017 - únor 2018)

2. kolo (březen 2018 - květen 2018)

3. kolo (červen 2018 - srpen 2018)

4. kolo (září 2018 - říjen 2018)

Patička