Přejít k obsahu

Motivační systém - část TALENT

Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části IX směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory v rámci MS ZČU část TALENT v roce 2018, Příloha č. 1., Příloha č. 2, Příloha č. 3

Závěrečné hodnocení podpořených osob v roce 2018:
V roce 2018 bylo podpořeno v I. a II. kole celkem 124 osob. V roce 2018 bylo celkem na podporu MS TALENT vyplaceno 1 137 700 Kč.

Vyplněné žádosti o podporu v rámci II. kola MS ZČU - část TALENT 2018 předají žadatelé nejdéle do 5. 10. 2018 zástupci své součásti (příloha č. 2) na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Vzor vyplnění formuláře k dispozici v příloze č. 4.

Shromážděné vyplněné formuláře pro hodnocení uchazečů z pozice školitele/odpovědné osoby a zástupce součásti a dále žádosti uchazečů je nutno odevzdat do středy 10. 10. 2018 na VYZ.

Informace pro školitele, odpovědné osoby a zástupce součástí:

Školitelé a odpovědné osoby - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů
prosím použijte hodnotící formulář - Hodnotící formulář - školitel nebo odpovědná osoba.

Zástupci součástí - Pro hodnocení podaných žádostí uchazečů, po
hodnocení školiteli a odpovědnými osobami, prosím použijte hodnotící
formulář - Hodnotící formulář - zástupce součásti.

Důležité - Věnujte prosím pozornost vyplnění části - zdůvodnění odměny.

Vyplněné žádosti o podporu v rámci I. kola MS ZČU - část TALENT 2018 předají žadatelé nejdéle do 11. 5. 2018 zástupci své součásti (příloha č. 2) na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Vzor vyplnění formuláře k dispozici v příloze č. 4.

1. kolo - podáno 58 žádostí ve výši 458 500 Kč, podpora přiznána 57 osobám ve výši 448 000 Kč, 1 žádost nebyla podpořena.

2. kolo - podáno 68 žádostí ve výši 699 700 Kc, podpora přiznána 67 osobám ve výši 689 700 Kč, 1 žádost nebyla podpořena. (finanční limit - 752 000 Kč)

Kontaktní osoba: Petra Kydlíčková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1035, e-mail: pkydlick@rek.zcu.cz

 

Patička