Přejít k obsahu

Motivační systém - část RIV

Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem či SJR, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty a nově i hodnocený vybraný výsledek v rámci hodnocení výzkumné organizace. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015 .

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část RIV v roce 2020

Celkový přehled                                    

1. kolo (listopad 2019 - únor 2020)

2. kolo (březen - květen 2020)

3. kolo (červen - srpen 2020)

4. kolo (září - říjen 2020)       

Kontaktní osoba:  Ing. Tomáš Görner, Ph.D., Výzkum a vývoj, tel. č. 377 63 1039, e-mail: tgorner@rek.zcu.cz

Patička