Přejít k obsahu

Algoritmy vizualizace dat a informací

  • Vedoucí týmu:

prof. Ing. Václav Skala, CSc. 

prof. Ing. Václav Skala, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky

Specializace: vizualizace dat a informací - metody, algoritmy a projektivní geometrie

  • Členové týmu:
 
Ing. Petr Vaněček, PhD.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Specializace: Systémy virtuální reality a haptické systémy
 
Ing. Petr Lobaz
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Specializace: Algoritmy digitální holografie
 
Externí členové týmu:

Ing. Libor Váša, Ph.D.
TU Chemnitz, Germany
Specializace: Komprese dynamických trojúhelníkových sítí
 
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
Ostravská univerzita & Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava
Specializace: Komprese dynamických trojúhelníkových sítí
 
Rong Jian Pan
Shandong University, China
Specializace: Metody vizualizace dat
 
Ph.D. studenti:
 
Ing. Jan Rus
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Specializace: Komprese dynamických trojúhelníkových sítí

Ing. Martin Prantl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Specializace: Vizualizace časově proměnných objemových dat

Patička