Přejít k obsahu

Historie týmu

  • Jaká je naše historie

Odborné aktivity v oblasti počítačové grafiky jsou známy od roku 1975, kdy vedoucí odborné skupiny postupně vytvářel odborné pracoviště na Vysoké škole strojní a elektrotechnické (předchůdce Západočeské univerzity v Plzni). Odborné aktivity vedoucího odborné skupiny vedly k získání prestižního projektu „250“ Počítačová grafika v paralelním a distribuovaném prostředí. Tento projekt umožnil zásadním způsobem personální posílení odborných aktivit a vznik Centra počítačové grafiky a vizualizací http://Graphics.zcu.cz.

V letech 2004-2012 členové týmu pracovali na následujících projektech:

2 významné národní projekty, VIRTUAL a LC-CPG Centrum (společný projekt ČVUT-FEL, MU-FI, VUT-FIT a ZČU-FAV)

2 projekty EU Network of Excellence (3DTV a Intuition),

projekt EU STREPS – MUTED

3 projekty Microsoft Research Ltd.

a několik dalších, viz seznam.

 

V rámci odborných aktivit Centra počítačové grafiky vznikají postupně další odborné skupiny spolupracující v Centru počítačové grafiky a vizualizací http://Graphics.zcu.cz.

Hlavní milníky Centra počítačové grafiky a vizualizací

2010 - 2013

Získání několika projektů KONTAKT pro mezinárodní odbornou vědecko-výzkumnou spolupráci, řešitel prof. V. Skala

2009

Mezinárodní konference GraVisMa: Computer Graphics, Vision and Mathematics prof.V.Skala (2009-2010)

2006

Získání 2 projektů:

VIRTUAL, řešitel prof. V. Skala (2006-2011)

LC-CPG, řešitel prof. V. Skala (2006-2011)

2006

Získání projektu EU-STREPS:

MUTED, řešitel prof. V. Skala (2006-2009)

2004

Získání 2 projektů EU Network of Excellence:

Intuition, řešitel prof. V. Skala (2004-2008)

3DTV, řešitel prof. V. Skala (2004-2008)

2004

Společnost Microsoft Research, UK, udělila Centru počítačové grafiky a vizualizací ocenění Laboratory of Excelence za inovativní technologie ve výuce a výzkumu v oblasti .NET technologií, řešitel prof. V. Skala

2003

Mezinárodní konference .NET Technologies, prof. V. Skala (2003-2006)

1997

Založeno Centrum počítačové grafiky a vizualizace jako součást katedry informatiky a výpočetní techniky

1997

Získání projektu „250“ Počítačová grafika a vizualizace v paralelním a distribuovaném prostředí 1997-2000 (řešitel prof. V. Skala)

1995

WSCG konference organizována jako mezinárodní

1992

Založení Zimní školy počítačové grafiky (WSCG - Winter School of Computer Graphics)

1975

Počátek výzkumu a výuky počítačové grafiky na VŠSE (Vysoká škola strojní a elektrotechnická), předchůdce ZČU.


  • Doposud řešené projekty

Projekty řešené odbornou skupinou, zodpovědný řešitel za ZČU, FAV prof. Ing. Václav Skala, CSc.

Řešené v současné době

investor

Years

NECPA: Algorithm development for Computer Graphics and CAD/CAM systems - - China & Czech Research Collaboration
http://NECPA.zcu.cz

MSMT Czech Rep
No: LH 12181

2012 - 2015

EURO:Activities in the frame of Eurographics Association and support of publications in the field of Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
http://EURO.zcu.cz

MSMT Czech Rep
No:LG 13047

2013 - 2015

 

 

 

Dokončené

 

 

Visual-HCI: Human Computer Interaction - China & Czech Collaboration
http://Visual-HCI.zcu.cz

MSMT Czech Rep
No: ME 10060

2010 - 2012

IEEE-ACM: ACM SIGGRAPH a IEEE Computer Society Activites
http://IEEE-ACM.zcu.cz

MSMT Czech Rep
No: LA 10035

2010 - 2012

EURO - Eurographics Association and Computer Graphics Society Activities
http://EURO.zcu.cz

MSMT Czech Rep
No: LA 09036

2009 - 2012

VIRTUAL - Virtual Research-Educational Center of Computer Graphics and Visualization
http://VIRTUAL.zcu.cz

MSMT Czech Rep
No: 2C 06002

2006 - 2011

CPG - Center of Computer Graphics - National Network of Fundamental Research Centers
http://LC-CPG.zcu.cz

MSMT Czech Rep.
No: LC 06008

2006 - 2011

MUTED - Multi-User 3D Television Display
http://MUTED.zcu.cz/

EU STREPS
No: 034099

2006 - 2009

INTUITION - Network of Excellence on VIrtual Reality aNd VirTUal Environments ApplIcaTIONs for Future Workspaces
http://intuition.zcu.cz

FP6-2003-IST-2
Network of Excellence
No:507248-2

2004 - 2008

3DTV - Integrated Three-Dimensional Television - Capture, Transmission and Display
http://3DTV.zcu.cz

FP6-2003-IST-2
Network of Excellence
No:511568

2004 - 2008

FlashPoM - Optimisation of a laser-write process for low-cost low lead-time production of prototype microdevices for SMEs in the analytical chemistry and biomedical markets
http://flashpom.zcu.cz/

EU - MATEO
No: 034099

2006 - 2007

Shared Virtual Worlds*

CESNET

2005

GIFES - Graphical Interfaces for Embedded Systems

Microsoft Research Ltd. (U.K.)

2003 - 2004

CarPC - Skoda-Auto Volswagen Group

Skoda-Auto, Volswagen Group

2002 - 2003

Vispar - Visualization and Parallel Processing, Bilateral project with Univ.of Hangzhou, China

MSMT CR 33-55

2002 - 2006

Computer Graphics and Visualization with C#

Microsoft Research Ltd. (U.K.)

2002 - 2003

Information Technologies - sub-project: Computer Graphics and Data Visualization**

MSMT CR
MSM235200005

2001 - 2004

Bilaterall Scientific Collaboration with Greece and Slovenia

MSMT CR
ME 298

2000-2001

Parallelization of Computer Processing

Czech Academy of Sciences
A2030801

1998 - 2002

Computer Graphics and Visualization in Parallel and Distributed Environment

MSMT CR
VS 97 155

1997 - 2000

Computer Graphics and Data Visualization in Parallel and Distributed Environment

Hewlett Packard

1997 - 2000

Computer Graphics Algorithm and Distributed Processing using WWW, Czech-Greek Research Cooperation

MSMT CR
ME 259

1999 - 2000

Algorithms for Computer Graphics, Computational geometry and Visualization in Parallel and Distributed Environment, Czech-Slovenian Research Cooperation

MSMT CR
ME 257

1998 - 2000

PAVR / Platform for Animation and Virtual Reality

NATO project

1998 - 1999

Distributed CAD and Realistic Rendering

NATO project

1998 - 1999

** pokračování projektu VS97155

 

 

 Detailní informace o projektech na: http://graphics.zcu.cz/Member/Vaclav-Skala


  • Spolupráce

Odborná spolupráce je především v oblasti vědecko-výzkumné, a to jak s předními zahraničními pracovišti, tak i pracovišti v ČR, zejména pak:

University Shandong, Jinan, ČLR

Zhejiang University, Hangzhou, ČLR

Normal University , Hangzhou, ČLR

 

  • Vybrané výsledky a publikace

Vybrané odborné výsledky uvádíme pouze vybrané odborné časopisy:

LOBAZ, P. Memory-efficient reference calculation of light propagation using the convolution method. Optics Express, Vol. 21, Issue 3, pp. 2795-2806, 2013, eISSN: 1094-4087

SKALA, V. Projective Geometry and Duality for Graphics, Games and Visualization. In SIGGRAPH Asia 2012. Singapore: ACM, 2012. s. 5. ISBN: 978-1-4503-1757-3

CORSINI, M., LARABI, M., LAVOUÉ, G., PETŘÍK, O., VÁŠA, L., WANG, K. Perceptual Metrics for Static and Dynamic Triangle Meshes. COMPUTER GRAPHICS FORUM, 2013, roč. 32, č. 1, s. 101-125. ISSN: 0167-7055

PAN, R., SKALA, V. Surface reconstruction with higher-order smoothness. The Visual Computer, 2012, roč. 28, č. 2, s. 155-162. ISSN: 0178-2789

VÁŠA, L., RUS, J. Dihedral Angle Mesh Error: a fast perception correlated distortion measure for fixed connectivity triangle meshes. Computer Graphics Forum, 2012, roč. 31, č. 5, s. 1715-1724. ISSN: 0167-7055

LOBAZ, P. Discrete calculation of the off-axis angular spectrum based light propagation. J. Phys.: Conf. Ser. 415 012040. 9th International Symposium on Display Holography (ISDH 2012). doi:10.1088/1742-6596/415/1/012040

RONGJIANG, P., SKALA, V. Continuous global optimization in surface reconstruction from an oriented point cloud. COMPUTER-AIDED DESIGN, 2011, roč. 43, č. 8, s. 896-901. ISSN: 0010-4485

RONGJIANG, P., SKALA, V. A two-level approach to implicit surface modeling with compactly supported radial basis functions. ENGINEERING WITH COMPUTERS, 2011, roč. 27, č. 3, s. 299-307. ISSN: 0177-0667

VÁŠA, L., SKALA, V. A Perception Correlated Comparison Method for Dynamic Meshes. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2011, roč. 17, č. 2, s. 220-230. ISSN: 1077-2626

VÁŠA, L., PETŘÍK, O. Optimising Perceived Distortion in Lossy Encoding of Dynamic Meshes. COMPUTER GRAPHICS FORUM, 2011, roč. 30, č. 5, s. 1439-1449. ISSN: 0167-7055

VÁŠA, L. Optimised mesh traversal for dynamic mesh compression. Graphical Models, 2011, roč. 73, č. 2, s. 218-230. ISSN: 1524-0703

LOBAZ, P. Reference calculation of light propagation between parallel planes of different sizes and sampling rates. Optics Express, Vol. 19, Issue 1, pp. 32-39 (2011). eISSN: 1094-4087

HANÁK, I., JANDA, M., SKALA, V. Detail-driven digital hologram generation. The Visual Computer, 2010, roč. 26, č. 2, s. 83-96. ISSN: 0178-2789

VÁŠA, L., SKALA, V. Geometry-Driven local Neigbourhood Based Predictors for Dynamic Mesh Compression. Computer Graphics forum, 2010, roč. 29, č. 6, s. 1921-1933. ISSN: 0167-7055

VÁŠA, L., SKALA, V. Combined compression and simplification of dynamic 3D meshes. Computer Animation and Virtual Worlds, 2009, roč. 20, č. 4, s. 447-456. ISSN: 1546-4261

VÁŠA, L., SKALA, V. COBRA: Compression of the Basis for PCA Represented Animations. Computer Graphics forum, 2009, roč. 28, č. 6, s. 1529-1540. ISSN: 0167-7055

SKALA, V. Intersection computation in projective space using homogeneous coordinates. International Journal of Image and Graphics, 2008, roč. 8, č. 4, s. 615-628. ISSN: 0219-4678

SKALA, V. Barycentric coordinates computation in homogenerous coordinates. Computers & Graphics, 2008, roč. 32, č. 1, s. 120-127. ISSN: 0097-8493

PETRÍK, S., SKALA, V. Space and time efficient isosurfaces extraction. Computers & Graphics, 2008, roč. 32, č. 6, s. 704-710. ISSN: 0097-8493

ČERMÁK, M., SKALA, V. Polygonisation of disjoint implicit surfaces by the adaptive edge spinning algorithm. International Journal of Computational Science and Engineering, 2007, roč. 3, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1742-7185

VANĚČEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Comparison of triangle strips algorithm. Computer & Graphics, 2007, roč. 2, s. 100-118. ISSN: 0097-8493

SKALA, V. Length, area and volume computation in homogenerous coordinates. International Journal of Image and Graphics, 2006, roč. 6, č. 4, s. 625-639. ISSN: 0219-4678

ČERMÁK, M., SKALA, V. Polygonization of implicit surfaces with sharp features by edge-spinning. Visual Computer, 2005, roč. 21, č. 4, s. 252-264. ISSN: 0178-2789

SKALA, V. A new approach to line and line segment clipping in homogeneous coordinates. The Visual Computer, 2005, roč. 21, č. 11, s. 905-914. ISSN: 0178-2789

Patička