Přejít k obsahu

Současnost týmu

  • Čím se zabýváme - profil

Skupina Algoritmy vizualizace dat a informací se dlouhodobě zabývá algoritmy a metodami počítačové grafiky a vizualizace dat, návrhem datových struktur pro aplikace počítačové grafiky, geometrického modelování a vizualizace dat a informací, a to jak dat statických, tak i dynamických, tj. dat proměnných v čase, numerickými výpočty v projektivním prostoru a aplikací geometrické algebry. Předmětem odborných aktivit je také zpracování vícerozměrných velkých dat, zejména geometrických, vědecko-technických a lékařských a metod digitální holografie pro 3D zobrazování.

  • Teoretická a praktická využitelnost

Výsledky odborných aktivit skupiny jsou především odborné publikace v prestižních odborných časopisech a prezentace na předních odborných konferencích, odborné výzkumně-vývojové projekty včetně prestižních projektů Evropské unie, NATO, Microsoft Research a dalších. Nově vyvinuté metody jsou využívány v systémech vizualizace dat a systémech počítačové grafiky, včetně CAD/CAM systémů. Aplikace digitální holografie přesahují z oblasti 3D počítačové grafiky i do oblasti výpočetní optiky a optické metrologie.

  • Řešené úlohy v současnosti

V současné době jsou aktivity soustředěny zejména do oblasti návrhu nových metod počítačové grafiky, vizualizace dat včetně systémů virtuální reality, haptických systémů a 3D holografických displejů. Odborné aktivity jsou řešeny ve spolupráci s prestižními v České republice a pracovišti v zahraničí, v současné době pak zejména s odbornými pracovišti v Čínské lidové republice, viz projekty:

NECPA: Non-Euclidean Computation and Algorithms ( http://NECPA.zcu.cz ) – projekt řešený ve spolupráci se Shandong  University, Jinan, China

Visual-HCI: Human Computer Interaction (http://Visual-HCI.zcu.cz) - projekt řešený ve spolupráci se Zhejiang University a Normal University, Hangzhou, Jinan, China

  • Co nabízíme
V rámci odborné spolupráce nabízíme expertízu v oblasti inovativních metod vizualizací a zpracování převážně geometrických dat, mutlidimenzionálních dat velkých rozměrů, komprese vizualizace informací, aplikací systémů virtuální reality a haptických systémů, 3D zobrazení a holografie.

Patička