Přejít k obsahu

Aplikovaná výpočetní geometrie

  • Vedoucí týmu:

Prof. Dr. Ing. Ivana  KOLINGEROVÁ

prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: Aplikovaná výpočetní geometrie.

  • Členové týmu:

Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.                                   

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: Zpracování biomedicínských dat.

Mgr. Martin Maňák

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: Aditivně vážené Voronoi diagramy, geometrické výpočty v proteinech.

Ing. Václav Purchart

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: Modelování eroze terénu.

Ing. Roman Soukal

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: (Externí) Lokace bodů v trojúhelníkových sítích.

Ing. Tomáš Vomáčka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: Kinetické triangulace, geometrické výpočty s pohybujícími se objekty.

Ing. Michal Zemek

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: (Externí) Regulární triangulace, geometrické výpočty v proteinech.

Ing. Věra Skorkovská

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: Modelování eroze terénu.

Ing. Petr Martínek

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky.

Specializace: Počítačové sestavování identikitů.

 

Patička