Přejít k obsahu

Centra výzkumu a vývoje na Západočeské univerzitě v Plzni

Od května roku 2006 připravovaly odborné týmy Západočeské univerzity v Plzni projekty strategického rozvoje ZČU, především rozvoje operačních programů výzkumu a vývoje pro inovace s cílem maximálně akcelerovat nejen inovační potenciál univerzity, ale regionu obecně.

 

V průběhu roku 2010 Západočeská univerzita v Plzni zaznamenala mimořádný úspěch ve výběru špičkových výzkumných center, na jejichž výstavbu jsou vyčleněny prostředky ze strukturálních fondů EU.

 

V konečném seznamu 38 vybraných projektů pro realizaci v ČR Západočeská univerzita v Plzni uspěla hned šesti projekty.

 

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

RICE - Regionální inovační centrum eletrotechniky

RTI - Regionální technologický institut

CENTEM - Centrum nových technologií a materiálů

RIPO - Rozšíření informační podpory

CTPVV - Centrum technického a přírodovědného vzdělání a výzkumu


Aktuální informace o realizaci jednotlivých projektů podpořených z OP VaVpI naleznete na výše uvedených odkazech.

Představení výzkumných center ZČU v publikaci "Plzeň - město výzkumu a vývoje"

Patička