Přejít k obsahu

Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 54
Vallišová, L., Dvořáková, L., Černá, M., Hinke, J., Hejduková, P., Taušl Procházková, P., Vacek, J. ADAPTACE SEKTORU ZNALOSTNĚ NÁROČNÝCH SLUŽEB NA PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 4.0. Plzeň, 24.01.2020 - 24.01.2020.
  Detail publikace
MAJDIŠOVÁ, Z. ., SKALA, V. ., ŠMOLÍK, M. . Algorithm for placement of reference points and choice of an appropriate variable shape parameter for the RBF approximation. Integrated Computer-Aided Engineering, 2020, roč. 27, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1069-2509
  Detail publikace
FENCL, M. . An influence of unilateral sources and sinks in reaction-diffusion systems exhibiting Turing's instability on bifurcation and pattern formation. Nonlinear Analysis, 2020, roč. 196, č. July, s. nestránkováno. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Analýza dopravní dostupnosti ZČU jako možný faktor (ne)úspěšnosti studujících. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
HAJŽMAN, M., BULÍN, R., DYK, Š. Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential. In Multibody Dynamics 2019 Proceeding of the 9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Cham: Springer, 2020. s. 454-462. ISBN: 978-3-030-23131-6 , ISSN: 1871-3033
  Detail publikace
POLACH, P., HAJŽMAN, M., BULÍN, R. Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System. In Multibody Dynamics 2019 Proceeding of the 9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Cham: Springer, 2020. s. 231-238. ISBN: 978-3-030-23131-6 , ISSN: 1871-3033
  Detail publikace
BIZZARRI, M. ., LÁVIČKA, M. ., VRŠEK, J. . Approximate symmetries of planar algebraic curves with inexact input. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN, 2020, roč. 76, č. Januar, s. UNSP 101794. ISSN: 0167-8396
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Badatelský pobyt v Jagellonské knihovně a archivu, Krakov, Polsko (Jageiellonian Library, Oddzia Rekopisów a Staré Druki). 2020.
  Detail publikace
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. China's strategy vis-a-vis Taiwan's diplomatic friends: Is Beijing using dollar diplomacy?. Journal of Comparative Politics, 2020, roč. 13, č. 1, s. 76-101. ISSN: 1338-1385
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. ., HRUŠKOVÁ, Z. . Co je nového v péči o rodiče po perinatální ztrátě?. Praha, 2020.
  Detail publikace
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M., VRŠEK, J. Computing projective equivalences of special algebraic varieties. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2020, roč. 367, č. MAR 15, s. nestránkováno. ISSN: 0377-0427
  Detail publikace
RENDL, J.., DYK, Š.. Dynamics of Jeffcott rotor supported by tilting-pad journal bearings. In Proceedings DYMAMESI 2020. Prague: Institute of Thermomechanics, ASCR, v.v.i., 2020. s. 57-60. ISBN: 978-80-87012-73-4
  Detail publikace
VIMMR, J.., LOBOVSKÝ, L.., BUBLÍK, O.., MANDYS, T.. Experimental validation of numerical approach for free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method. In Proceedings of the 6th European Conference on Computational Mechanics: Solids, Structures and Coupled Problems, ECCM 2018 and 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECFD 2018. Scottish Events CampusGlasgow: International Center for Numerical Methods in Engineerin, 2020. s. 2211-2222. ISBN: 978-84-947311-6-7
  Detail publikace
FROHN SÖRENSEN, P., MAŠEK, B., WAGNER, M. F., RUBEŠOVÁ, K., KHALAJ, O., ENGEL, B. Flexible manufacturing chain with integrated incremental bending and Q-P heat treatment for on-demand production of AHSS safety parts. Journal of Materials Processing Technology, 2020, roč. 275, č. January 2020, s. nestránkováno. ISSN: 0924-0136
  Detail publikace
NEDUCHAL, P.., ŽELEZNÝ, M.. Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction. In Proceedings of 14th International Conference on Electromechanics and Robotics “Zavalishin's Readings”. Singapore: Springer, Singapore, 2020. s. 441-453. ISBN: 978-981-13-9266-5 , ISSN: 2190-3018
  Detail publikace
SKALA, V. . Historie počítačové grafiky v Plzni aneb „Jak šel čas“. ČVUT Praha, 2020.
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Improvizace v duchu etnické hudby na Dnu otevřených dveří. 2020.
  Detail publikace
KARDOŠ, F. ., MACEKOVÁ, M. ., MOCKOVČIAKOVÁ, M. ., SOPENA, É. ., SOTÁK, R. . Incidence coloring - cold cases. Discussiones Mathematicae - Graph Theory, 2020, roč. 40, č. 1, s. 345-354. ISSN: 1234-3099
  Detail publikace
LOVECKÝ, M., ZÁVORKA, J., JIŘIČKOVÁ, J., ŠKODA, R. Increasing efficiency of nuclear fuel using burnable absorbers. Progress in Nuclear Energy, 2020, roč. 118, č. January 2020, s. 1-12. ISSN: 0149-1970
  Detail publikace
KÁBELE, P., EDL, M. Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering. In Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation and Manufacturing - DSMIE 2019. Heidelberg: Springer, 2020. s. 126-137. ISBN: 978-3-030-22364-9 , ISSN: 2195-4356
  Detail publikace
KAČEROVÁ, I., BUREŠ, M., KÁBA, M., GÖRNER, T. Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results. In Advances in Physical ergonomics and Human factors. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 34-43. ISBN: 978-3-030-20141-8 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
TARANT, Z. Is Brown the New Green? The Environmental Discourse of the Czech Far-Right. In The Far Right and the Environment – Politics, Discourse and Communication. New York : Routledge, 2020, s. 201-215. ISBN: 978-1-138-47789-6
  Detail publikace
PAPANIKOLAOU, E. Jeremy Black. The English Press: A History. H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences, 2020, roč. 2020, č. January, s. 1-3.
  Detail publikace
MALAST, J. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
MENŠÍK, P. . Katovice. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště. Archeologický výzkum v letech 2016-2019. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
RŮŽIČKOVÁ, V. . Od zimy do jara - seminář Praha. Praha (Rudolfinum), 2020.
  Detail publikace
BOBKOV, V., DRÁBEK, P., ILYASOV, Y. On full Zakharov equation and its approximations. PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, 2020, roč. 401, č. January 2020, article 132168, s. 1-8. ISSN: 0167-2789
  Detail publikace
BULÍN, R., HAJŽMAN, M. On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods. In Multibody Dynamics 2019 Proceeding of the 9th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Cham: Springer, 2020. s. 332-339. ISBN: 978-3-030-23131-6 , ISSN: 1871-3033
  Detail publikace
MAREK, P. ., ČADKOVÁ, V. . Optimization and Testing of Money Flow Index. Bratislava, Slovensko, 2020.
  Detail publikace
PIHERA, J., HORNAK, J., VOBORNÍK, A., KUPKA, L., CHLÁDEK, S., HALLER, R. Partial discharges pulse shape analysis at AC and DC. In Proceedings of the 21st International Symposium on High Voltage Engineering (Lecture Notes in Electrical Engineering. Vol. 1). Cham: Springer Nature, 2020. s. 549-559. ISBN: 978-3-030-31675-4 , ISSN: 1876-1100
  Detail publikace
DIRGA, L. Penitenciární sociologie: „Paní Columbová“ české penitenciární praxe. Brno, 2020.
  Detail publikace
KNOLL, V. . Pivní zvon aneb zavírací hodiny ve středověkých městech. Praha, 2020.
  Detail publikace
HELLER, P. ., BARTKO, J. ., RAAB, Z. . Pohon dvojkolí ozubeným řemenem.. 2020.
  Detail publikace
PAVLÁTOVÁ, J. . Pracovněprávní spory v systému českého pracovního práva. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (1.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 1, s. 26-28. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
HROMADA, M. . Rozhodování pracovněprávních sporů v civilním řízení soudním. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
BROUM, T. ., ŠIMON, M. . Safety requirements related to collaborative robots in the Czech Republic. MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. March, s. 3852-3856. ISSN: 1803-1269
  Detail publikace
GOJDA, M. Smysl a etyka archeologie ve 21. století. Vesmír, 2020, roč. 99, č. leden, s. 48-50. ISSN: 0042-4544
  Detail publikace
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. . Soudní řízení na neplatnost skončení pracovního poměru s důrazem na neplatnost z důvodu vad doručování. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
PONÍŽILOVÁ, M. Stability and Legitimacy in the Middle East and Central Asia: Authoritarianism, Religion, and Legacies. San Juan, Portoriko, 2020.
  Detail publikace
BUREŠ, M., ČADKOVÁ, V. Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position. In Advances in Physical ergonomics and Human factors. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 348-359. ISBN: 978-3-030-20141-8 , ISSN: 2194-5357
  Detail publikace
Hendrych Lorenzová, E. Studentská konference porodních asistentek, 1. ročník. FZS, Husova 11, Plzeň 30100, 27.01.2020 - 27.01.2020.
  Detail publikace
HLÍNA, J., ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A. Study of copper thick film metallization on aluminum nitride. SCRIPTA MATERIALIA, 2020, roč. 176, č. February 2020, s. 23-27. ISSN: 1359-6462
  Detail publikace
SMOLÍK, L.., POLACH, P.., HAJŽMAN, M.. The role of machining errors in dynamics of a turbocharger rotor supported on grooved full-floating ring bearings. In Proceedings DYMAMESI 2020. Prague: Institute of Thermomechanics, ASCR, v.v.i., 2020. s. 61-68. ISBN: 978-80-87012-73-4
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. . Universidad de Vigo, Spain; February 10-14, 2020. 2020.
  Detail publikace
HLOŽEK, J. V. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka na Křivoklátě. Hláska, 2020, roč. 31, č. 1, s. 13. ISSN: 1212-4974
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. VALIDATION OF GOCE-BASED GRAVITATIONAL GRADIENTS GRIDS BY SPECTRAL COMBINATION METHOD. VUT Brno, 2020.
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. VALIDATION OF GOCE-BASED GRAVITATIONAL GRADIENTS GRIDS BY SPECTRAL COMBINATION METHOD. In Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2020. s. 28-36. ISBN: 978-80-86433-74-5
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 127-141. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
Lišková, Š. Workshop pro děti se sociálním znevýhodněním. Ponton z.s. Pětatřicátníků 27, Plzeň, 15.01.2020 - 15.01.2020.
  Detail publikace
DITTRICH, M. . Zastupování zaměstnance v pracovněprávních sporech. Bratislava, 2020.
  Detail publikace
TARANT, Z. . Česko-izraelská setkávání. Stará synagoga v Plzni, 2020.
  Detail publikace
КОНОНЕНКО, С., ДОБРОТВОРСЬКИЙ, С., БАСОВА, Е., ДОБРОВОЛЬСЬКА, Л., EDL, M. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕТАЛЕЙ МАЛОЇ ЖОРСТКІСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ У ПРОЦЕССІ КІНЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ. 2020.
  Detail publikace
MIŠTEROVÁ, I. . “What is Past is Prologue”: Shakespeare between Texts, Cultures and Conventions. Filozofická fakulta MUNI Brno, 2020.
  Detail publikace

Patička