Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 317
Hlaváčková, N., Špiclová, Z. "Beseda Univerzita jako příležitost… pochopit její fungování” s prof. Dušanem Lužným z NAU. univerzitní kavárna Družba, 27.03.2019 - 27.03.2019.
  Detail publikace
Ratislavová, K., Kališ, V., Sosnovcová, L. 25th Pilsner Peers, Perineal protection and suturing techniques for repair of perineal trauma. Plzeň, 25.05.2019 - 25.05.2019.
  Detail publikace
KOČÍ, P., ISOZ, M., PLACHÁ, M., ARVAJOVÁ, A. B., VÁCLAVÍK, M., SVOBODA, M., PRICE, E., NOVÁK, V., THOMPSETT, D. 3D reconstruction and pore-scale modeling of coated catalytic filters for automotive exhaust gas aftertreatment. CATALYSIS TODAY, 2019, roč. 320, č. JAN 15 2019, s. 165-174. ISSN: 0920-5861
  Detail publikace
BERGMANN, B., BURIAN, P., MÁNEK, P., STANISLAV, P. 3D reconstruction of particle tracks in a 2 mm thick CdTe hybrid pixel detector. The European Physical Journal C, 2019, roč. 79, č. 2, s. 1-12. ISSN: 1434-6044
  Detail publikace
SEBERA, J., NOVÁK, P. A first Alps-dedicated gravity data set – introduction and status of the AlpArray gravity field activities. Vídeň, 2019.
  Detail publikace
DE FALCO, I., DELLA CIOPPA, A., GIUGLIANO, A., MARCELLI, A., KOUTNÝ, T., KRČMA, M., SCAFURI, U., TARANTINO, E. A genetic programming-based regression for extrapolating a blood glucose-dynamics model from interstitial glucose measurements and their derivatives. Applied Soft Computing Journal, 2019, roč. 77, č. APR 2019, s. 316-328. ISSN: 1568-4946
  Detail publikace
GOETZE, H., NOVÁK, P. A new land-based gravity data set for the Alps and adjacent regions - the AAGRG at work. Vídeň, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J., KALVAS, F. AGE OR ENVIRONMENT? WHAT IS DETERMINATIVE IN HOW HOMELESS PEOPLE SPEND THEIR TIME AFTER THE AGE OF 55?. Rome, Italy, 2019.
  Detail publikace
RÁŽ, K. Advantages of Additive Technologies Usage in Design of Cooling Channels. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 135-138. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
BAROCH, P., REZEK, J., PROCHÁZKA, M., HOUŠKA, J. Advantages of reactive HiPIMS for preparation of tunable properties of IGZO thin films. Nagoya, Japonsko, 2019.
  Detail publikace
JIRKOVÁ, V., BÖHMOVÁ, H., MAREK, P. Airway dimension and orthodontic treatment of distoocclusion. Ortodoncie, 2019, roč. 28, č. 1, s. 33-43. ISSN: 1210-4272
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivace zájmu žáků ZŠ o technické obory. In Trendy ve vzdělávání. Inovace ve školství - učitel jako aktér změny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 22. ISBN: 978-80-244-5511-2
  Detail publikace
KŘÍŽEK, M., SIKA, J. Analýza vlastních frekvencí standů/stolků. ENGIE Service a.s., 2019.
  Detail publikace
KŘÍŽEK, M., SIKA, J. Analýza vlastních frekvencí upínacího stolku. ENGIE Service a.s., 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Anti-immigrant rhetorics of Czech politicians. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
FRANTA, D. Aorist a imperfektum jako čas "minulejší" než minulý. In Pochopit vteřinu : prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019. s. 181-187. ISBN: 978-80-200-2932-4
  Detail publikace
GOJDA, M. Archeologické objevy a památky krajiny pod Řípem. 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Architektura pasivních rodinných sídel versus ekologie, energetika a ekonomika. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
  Detail publikace
BOBKOV, V. Asymptotic relation for zeros of cross-product of Bessel functions and applications. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, roč. 472, č. 1, s. 1078-1092. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
ELIADES, C. H., LENC, L., KRÁL, P., PAPADOPOULOS, H. Automatic face recognition with well-calibrated confidence measures. Machine Learning, 2019, roč. 108, č. 3, s. 511-534. ISSN: 0885-6125
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M., FLEISCHMANNOVÁ, Š. Badatelský pobyt - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. 2019.
  Detail publikace
ŠPAČKOVÁ, D. Bankovní záruky po odstoupení od smlouvy o dílo dle smluvních podmínek FIDIC. Silnice a železnice, 2019, roč. 14, č. 1, s. 123-124. ISSN: 1803-8441
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Špiclová, Z., Fišerová, N., Novák, J. Beseda "Univerzita jako příležitost… poznat japonskou kulturu” s dr. Romanem Kodetem (KHV). aula FPE, 24.04.2019 - 24.04.2019.
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Špiclová, Z. Beseda Univerzita jako příležitost… aplikovat výsledky výzkumu” s prof. Martinem Fuskem. univerzitní kavárna Družba, 07.02.2019 - 07.02.2019.
  Detail publikace
MACH, F., KURFIŘT, M., DOLEŽEL, I. Bistable fully electromagnetic valve for high-speed and fail-safe operations. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, roč. 66, č. 1, s. 349-357. ISSN: 0278-0046
  Detail publikace
URBAN, M. Bojujme za naši svobodu, fáze 1. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FARSKÝ, J., BAKŠA, T., ZETEK, M. Broušení nástrojové oceli VACO 180 SiC brousicími kotouči při změně řezné rychlosti a hloubce řezu. In Manufacturing Technology Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019. s. 80-85. ISBN: 978-80-261-0829-0
  Detail publikace
ČAPEK, L. Charakter středověkých keramických souborů a metodiky jejich zpracování na příkladu městských a hradních lokalit (na příkladu města České Budějovice a hradu ve Strakonicích). Brno, 2019.
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Ciceronovy představy o nejlepším státu: Utopie nebo realita?. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
DOSTALÍK, P. Ciceronovy představy o nejlepším státu: Utopie nebo realita?. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
JUREK, P. Climate Change and Czech politics: Still Unrecognized Topic?. Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova 15, 2019.
  Detail publikace
Tanil, G., Jurek, P. Climate Change and Environmental Policies. Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova 15, 03.04.2019 - 04.04.2019.
  Detail publikace
RYJÁČEK, Z., VRÁNA, P., WANG, S. Closure for {K(1,4),K(1,4)+e}-free graphs. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B, 2019, roč. 134, č. January 2019, s. 239-263. ISSN: 0095-8956
  Detail publikace
KALVAS, F. Co nám entropie a fraktální dimenze mohou říct o veřejném mínění?. Praha, 2019.
  Detail publikace
MUSIL, J., KOS, Š., JAROŠ, M., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S., ZENKIN, S., ČIPEROVÁ, Z. Coating of overstoichiometric transition metal nitrides (TMNx (x > 1)) by magnetron sputtering. JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2019, roč. 58, č. SA, s. „SAAD10-1“-„SAAD10-9“. ISSN: 0021-4922
  Detail publikace
LOBAZ, P. Coherent subhologram-based computer generated display hologram. Optics Express, 2019, roč. 27, č. 3, s. 2001-2015. ISSN: 1094-4087
  Detail publikace
MAŇÁK, M. Computing the solvent excluded volume by GPU-based ray casting. In IADIS International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2018 (part of MCCSIS 2018). Madrid: IADIS Press, 2019. s. 299-306. ISBN: 978-989-8533-79-1
  Detail publikace
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M. Continuity and Discontinuity of Hill-top Settlements in Southern Bohemia. In Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. Zagreb: Institute of Archaeology Zagreb, 2019. s. 7-24. ISBN: 978-953-6064-47-2
  Detail publikace
ŠUBELJ, L., FIALA, D., CIGLARIČ, T., KRONEGGER, L. Convexity in scientific collaboration networks. Journal of Informetrics, 2019, roč. 13, č. 1, s. 10-31. ISSN: 1751-1577
  Detail publikace
FREIOVÁ, K. Cosplay - identita, kultura, hybridizace, kmen. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Czech Islamophobia. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
TARANT, Z. Czech Republic: A Country without Antisemitism?. Villa Trapp, Traunstraße 34, 5026 Salzburg, Rakousko, 2019.
  Detail publikace
KRÁL, , LENC, L. Czech Text Document Corpus v 2.0. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Francie: European Language Resources Association (ELRA), 2019. s. 4345-4348. ISBN: 979-10-95546-00-9
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Czechoslovak pronatalist policy, cohort size and health: hierarchical age-period-cohort analysis of birth outcomes in the Czech republic. In New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019, s. 39-54. ISBN: 978-80-245-2302-6
  Detail publikace
ČERNÝ, M. Církev, právo a problematika odpustků (nejenom) ve středověku. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KHALAJ, O., DARABI, N.J., MOGHADDAS TAFRESHI, S.N., JENÍČEK, Š. Damping Ratio of Foundation Bed with Multilayered Rubber-Soil Mixtures. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-9. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1755-1307
  Detail publikace
ČAPEK, L. Databázové systémy středověké keramiky v ČR a cesty k univerzálnímu deskriptivnímu systému?. Jihlava, 2019.
  Detail publikace
ZEMAN, J. David Hilberts Grundlagen der Geometrie im Kontext der Zeit. Universitat Regensburg, 2019.
  Detail publikace
AJGL, J., STRAKA, O. Decentralised estimation with correlation limited by optimal processing of independent data. Automatica, 2019, roč. 99, č. January 2019, s. 132-137. ISSN: 0005-1098
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
BAKŠA, T., HRONEK, O., ADÁMEK, P., ZETEK, M. Degradation of a Grinding Wheel when Grinding Cermet Materials and Its Influence on the Grinding Process. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
STULÍK, O. Democratic norms preservation. A problem with populism in the recall case. 2019.
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z. Der Fall von Janowitz. Der Heerezug der böhmischen königlichen Städte gegen das Raubadel im Jahre 1520. Kutina, Sisak, 2019.
  Detail publikace
ŠMÍDL, L., ŠVEC, J., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J., ROMPORTL, J., IRCING, P. Design and Development of Speech Corpora for Air Traffic Control Training. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). neuvedeno: European Language Resources Association (ELRA), 2019. s. 2849-2853. ISBN: 979-10-95546-00-9
  Detail publikace
BUBLÍKOVÁ, D., JIRKOVÁ, H., BEHÚLOVÁ, M., KRAJČOVIČ, J. Determination of transformation temperatures in advanced high-strength steels and their use in designing of Q&P process routes. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 18-22. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
KUNEŠOVÁ, H., MIČÍK, M. Developing Composite Readiness and Intensity Indices for Measuring B2C E-commerce in the European Union. Transformations in Business & Economics, 2019, roč. 18, č. 1, s. 44-59. ISSN: 1648-4460
  Detail publikace
HLOŽEK, J. Die Erste des jahres 1421 getreide aus dem lehnshaus. Kutina, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Die Möglichkeiten und die Grenze der experimentellen Philosophie. Leipzig, 2019.
  Detail publikace
KOSTOVCIKOVA, K., COUFAL, S., GALANOVA, N., FAJSTOVA, A., HUDCOVIC, T., KOSTOVCIK, M., PROCHAZKOVA, P., JIRASKOVA ZAKOSTELSKA, Z., CERMAKOVA, M., ŠEDIVÁ, B., KUZMA, M., TLASKALOVA-HOGENOVA, H., KVERKA, M. Diet Rich in Animal Protein Promotes Pro-inflammatory Macrophage Response and Exacerbates Colitis in Mice. Frontiers in Immunology, 2019, roč. 10, č. 26 April 2019, s. 1-14. ISSN: 1664-3224
  Detail publikace
MENCLOVÁ, H. Diminutiva im Deutschen und Tschechischen : eine Studie am Beispiel von Märchen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart. 1. vyd. Berlin : Frank&Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2019, 285 s. ISBN: 978-3-7329-0494-5
  Detail publikace
ŠTORK, M., MAYER, D. Direct currents in power transformers. Journal of Electrical Engineering = Elektrotechnický časopis, 2019, roč. 70, č. 1, s. 69-73. ISSN: 1335-3632
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Doba bronzová v jihozápadních Čechách a Bavorsku. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Katedra archeológie, 2019.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Doba bronzová v jihozápadních Čechách a Bavorsku. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Katedra archeológie, 2019.
  Detail publikace
POLÁK, M. Dual model as a novel approach to phenomenal consciousness. Okazaki, Japan, 2019.
  Detail publikace
HONZÍK, L., HORA, J. Dvě netradiční užití Hornerova schématu. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1805-7705
  Detail publikace
DYK, Š., RENDL, J., BYRTUS, M., SMOLÍK, L. Dynamic coefficients and stability analysis of finite-length journal bearings considering approximate analytical solutions of the Reynolds equation. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 130, č. February 2019, s. 229-244. ISSN: 0301-679X
  Detail publikace
ŠKORPIL, J. E-mobility impact on supply in distribution grid. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
KRČÁL, P. EXIT - Dát extremismu sbohem / Host v rámci festivalu Jeden svět. 2019.
  Detail publikace
AZAM, S. A., IRFAN, M. F., ABBAS, Z., KHAN, S. A., KITYK, I. V., KANWAL, T., SOHAIL, M., MUHAMMAD, S., AL-SEHEMI, A. G. M. Effect of S and Se replacement on electronic and thermoelectric features of BaCu2GeQ4 (Q ¼ S, Se) chalcogenide crystals. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 790, č. JUN 25 2019, s. 666-674. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
ČAPEK, J., BATKOVÁ, Š., HAVIAR, S., HOUŠKA, J., ČERSTVÝ, R., ZEMAN, P. Effect of annealing on structure and properties of Ta–O–N films prepared by high power impulse magnetron sputtering. CERAMICS INTERNATIONAL, 2019, roč. 45, č. 7, s. 9454-9461. ISSN: 0272-8842
  Detail publikace
MAZÚR, P., MRLÍK, J., POCEDIČ, J., VRÁNA, J., DUNDÁLEK, J., KOSEK, J., BYSTROŇ, T. Effect of graphite felt properties on the long-term durability of negative electrode in vanadium redox flow battery. JOURNAL OF POWER SOURCES, 2019, roč. 414, č. FEB 28 2019, s. 354-365. ISSN: 0378-7753
  Detail publikace
SEDLÁK, P., KUBERSKÝ, P., MÍVALT, F. Effect of various flow rate on current fluctuations of amperometric gas sensors. Sensors and Actuators. B, Chemical, 2019, roč. 283, č. 15 March, s. 321-328. ISSN: 0925-4005
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Effectiveness of biogas power plant transformation into biomethane production. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
STULÍK, O. Ekvivalentní význam: nutný ohled na „kvalitu“ při měření populismu. 2019.
  Detail publikace
ESHAGH, M., PITOŇÁK, M. Elastic Thickness Determination from on-orbit GOCE Data and CRUST1.0. Pure and Applied Geophysics, 2019, roč. 176, č. 2, s. 685-696. ISSN: 0033-4553
  Detail publikace
SUBHAN, F., AZAM, S. A., KHAN, G., IRFAN, M. F., MUHAMMAD, S., AL-SEHEMI, A. G. M., NAQIB, S. H., KHENATA, R., KHAN, S. A., KITYK, I. V., AMIN, B. Elastic and optoelectronic properties of CaTa2O6 compounds: Cubic and orthorhombic phases. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 785, č. MAY 15 2019, s. 232-239. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
KOSTADINOVOVÁ, I. Elektronická identita pojištěnce důchodového pojištění. Košice, 2019.
  Detail publikace
EGER, L., MIČÍK, M., GANGUR, M., ŘEHOŘ, P. Employer branding: exploring attractiveness dimensions in a multicultural context. Technological and Economic Development of Economy, 2019, roč. 25, č. 3, s. 519-541. ISSN: 2029-4913
  Detail publikace
URUBA, V. Energy and Entropy in Turbulence Decompositions. Entropy, 2019, roč. 21, č. 2, s. 1-18. ISSN: 1099-4300
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Erasmus Teaching Mobility, Universidad Autónoma de Madrid. 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Erasmus+ Teaching Mobility, Universidade de Lisboa. 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Estancia de investigación, Madrid, abril 2019 (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CSIC; Real Academia de la Historia; Biblioteca Nacional de España). 2019.
  Detail publikace
MORAVEC, L., ROHAN, J., HINKE, J. Estimation of International Tax Planning Impact on Corporate Tax Gap in Czech Republic. E+M Ekonomie a management, 2019, roč. 22, č. 1, s. 157-171. ISSN: 1212-3609
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Evaluation of importance of HV switches according to their location and analysis of protection fault logs. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
HONZÍK, L., FRANK, J. Examination of properties and important elements of binary operations in future mathematics teachers’ education. In 18th conference on applied mathematics : Aplimat 2019 proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. s. 508-515. ISBN: 978-80-227-4884-1
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Experimental centres, open-air museums and archaeoparks in the Czech Republic. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
BELLOŇ, T., POLEZHAEV, P., VOBECKÁ, L., SVOBODA, M., SLOUKA, Z. Experimental observation of phenomena developing on ion-exchange systems during current-voltage curve measurement. JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2019, roč. 572, č. JAN 15 2019, s. 607-618. ISSN: 0376-7388
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R. FORFEST CZECH REPUBLIC 2019 Kroměříž. 2019.
  Detail publikace
NAXERA, V. Fake news and ownership of Czech media: some issues of media-politics relations in the Czech Republic. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Family diversity. In Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer Nature Switzerland AG 2019 : Springer, 2019, s. 1-8. ISBN: 978-3-319-69892-2
  Detail publikace
ASCHENBRENNER, V., FEIFERLÍKOVÁ, R. Festival Procházky uměním. 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Filosofický pohled na rodinná nízkoenergetická sídla obecně - nízkoenergetická a pasivní architektura. FEI TUKE, katedra elektroenergetiky, 2019.
  Detail publikace
ANTCHEV, G., ASPELL, P., ATANASSOV, I., AVATI, V., BAECHLER, J., BARRERA, C., BERARDI, V., BERRETTI, M., BOSSINI, E., BOTTIGLI, U., BOZZO, M., BURKHARDT, H., CAFAGNA, F., CATANESI, M., CSANÁD, M., CSÖRGÖ, T., DEILE, M., DE LEONARDIS, F., D´ORAZIO, A., DOUBEK, M., DRUZHKIN, D., EGGERT, K., EREMIN, V., FERRO, F., FIERGOLSKI, A., GARCIA, F., GEORGIEV, V., GIANI, S., GRZANKA, L., HAMMERBAUER, J., HEINO, J., HELANDER, P., ISIDORI, T., IVANCHENKO, V., JANDA, M., KAREV, A., KAŠPAR, J., KOPAL, J., KUNDRÁT, V., LAMI, S., LATINO, G., LAUHAKANGAS, R., LINHART, R., LINDSEY, C., LOKAJÍČEK, M., LOSURDO, L., LO VETERE, M., LUCAS RODRÍGUEZ, F., MACRÍ, M., MALAWSKI, M., MINAFRA, N., MINUTOLI, S., NAARANOJA, T., NEMES, F., NIEWIADOMSKI, H., NOVÁK, T., OLIVERI, E., OLJEMARK, F., ORIUNNO, M., ÖSTERBERG, K., PALAZZI, P., PASSARO, V., PEROUTKA, Z., PROCHÁZKA, J., QUINTO, M., RADERMACHER, E., RADICIONI, E., RAVOTTI, F., ROBUTTI, E., ROYON, C., RUGGIERO, G., SAARIKKO, H., SCRIBANO, A., ŠIROKÝ, J., SMAJEK, J., SNOEYS, W., STEFANOVITCH, R., SZIKLAI, J., TAYLOR, C., TCHERNIAEV, E., TURINI, N., VACEK, V., WELTI, J., WILLIAMS, J., WYSZKOWSKI, P., ZICH, , ZIELINSKI, K. First measurement of elastic, inelastic and total cross-section at s=13 TeV by TOTEM and overview of cross-section data at LHC energies. European Physical Journal C, 2019, roč. 79, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1434-6044
  Detail publikace
ZÍBAROVÁ, L., KOUT, J., KŘÍŽ, M. First records of Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) in the Czech Republic. Czech Mycology, 2019, roč. 71, č. 1, s. 37-47. ISSN: 1211-0981
  Detail publikace
LUKASOVÁ, A., MARTIN, Ž., MAREK, V., ZDEŇKA, T. Formální logika a sémantický web. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 245 s. ISBN: 978-80-261-0611-1
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskaja neologija: opyt izučenija. In Leksiko-grammatični innovaciji v sučasnich slov´jans´kich movach : materiali IX Mižnarodnoji naukovoji konferenciji. Dnipro: Lira, 2019. s. 53-60. ISBN: 978-966-981-175-2
  Detail publikace
TARANT, Z. From Donetsk to Tel Aviv: Czech Antisemitic Movements Respond to the Russian-Ukrainian War. In Anti-Zionism and Antisemitism – The Dynamics of Delegitimization. Bloomington : Indiana University Press, 2019, s. 414-453. ISBN: 978-0-253-03869-2
  Detail publikace
MENŠÍK, P., CHVOJKA, O. Frühbronzezeitliche Hügelgräberfelder in Südböhmen. Žumberk, 2019.
  Detail publikace
METLIČKA, M., MENŠÍK, P. Frühmittelalterliche Hügelgräberfelder in Südwestböhme. Žumberk, 2019.
  Detail publikace
HOMMEROVÁ, D., SEVEROVÁ, L. Fundraising of Nonprofit Organizations: Specifics and New Possibilities. Journal of Social Service Research, 2019, roč. 45, č. 2, s. 181-192. ISSN: 0148-8376
  Detail publikace
MACH, P., GECZY, A., POLANSKÝ, R., BUŠEK, D. Glass transition temperature of nanoparticle-enhanced and environmentally stressed conductive adhesive materials for electronics assembly. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, roč. 30, č. 5, s. 4895-4907. ISSN: 0957-4522
  Detail publikace
HORÁK, J., BRESTOVANSKÁ, T., MLADENOVIĆ, S., KOUT, J., BOGUSCH, P., HALDA, J., ZASADIL, P. Green desert?: Biodiversity patterns in forest plantations. Forest Ecology and Management, 2019, roč. 433, č. February, s. 343-348. ISSN: 0378-1127
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P., ŠÁLKOVÁ, T. Hierarchie der bronzezeitlichen Siedlungen in Südböhmen. Würzburg, 2019.
  Detail publikace
VLČEK, J., KOLENATÝ, D., HOUŠKA, J., BÁRTA, T., REZEK, J. High-Performance Thermochromic VO2-Based Coatings Prepared on Glass by a Low-Temperature (330 °C) Scalable Deposition. Long Beach, USA, 2019.
  Detail publikace
REZEK, J., NOVÁK, P., HOUŠKA, J., PAJDAROVÁ, A. D., KOZÁK, T. High-rate reactive high-power impulse magnetron sputtering of transparent conductive Al-doped ZnO thin films prepared at ambient temperature. Thin Solid Films, 2019, roč. 679, č. 1 Jun 2019, s. 35-41. ISSN: 0040-6090
  Detail publikace
ČESÁNEK, Z., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., LUKÁČ, F. High-temperature corrosion behavior of selected thermally sprayed coatings in corrosive aggressive environment. Materials Research Express, 2019, roč. 6, č. 1, s. NESTRÁNKOVÁNO. ISSN: 2053-1591
  Detail publikace
UL-HAQ, B., ALFAIFY, S., AHMED, R., BUTT, F. K., SHAARI, A., KHAN, S. A., LAREF, A., CHAUDHRY, A. R. Highly absorbent cubic structured Siliconmonochalcogenides: Promising materials for photovoltaic applications. CERAMICS INTERNATIONAL, 2019, roč. 45, č. 7, s. 8971-8978. ISSN: 0272-8842
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Hodnotový obraz Česka a Ruska u Jáchyma Topola. In Revitalizace hodnot: umění a literatura IV. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2019. s. 447-456. ISBN: 978-80-263-1476-9
  Detail publikace
TENZER, R., FOROUGHI, I., HIRT, C., NOVÁK, P., PITOŇÁK, M. How to calculate Bouguer gravity data in planetary studies. Surveys in Geophysics, 2019, roč. 40, č. 1, s. 107-132. ISSN: 0169-3298
  Detail publikace
MENŠÍK, P., STARKOVÁ, L., KRÁL, V. Hradiště na Strakonicku. Předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném středověku z pohledu archeologie. Strakonice : 2019, 58 s. ISBN: 978-80-907304-2-7
  Detail publikace
ZÍTEK, M., ZEMAN, P., KOTRLOVÁ, M., ČERSTVÝ, R. Impact of Al or Si addition on properties and oxidation resistance of magnetron sputtered Zr–Hf–Al/Si–Cu metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 772, č. 25 JAN 2019, s. 409-417. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M. Improving Learners' Pragmatic Competence in German as a Foreign Language: Introducing Unique Features of Discourse in Social Networks. Praha, 2019.
  Detail publikace
DÁNIEL, V., INNEMAN, A., VEŘTÁT, I., BÁČA, T., NENTVICH, O., URBAN, M., STEHLÍKOVÁ, V., SIEGER, L., SKALA, P., FILGAS, R., ZADRAŽIL, V., LINHART, R., MASOPUST, J., JAMROZ, T., PÍNA, L., MARŠÍKOVÁ, V., MIKULIČKOVÁ, L., BELAS, E., POSPÍŠIL, S., VYKYDAL, Z., MORA, Y., PAVLICA, R. In-orbit commissioning of Czech nanosatellite VZLUSAT-1 for the QB50 mission with a demonstrator of a miniaturised lobster-eye X-ray telescope and radiation shielding composite materials. SPACE SCIENCE REVIEWS, 2019, roč. 215, č. 5, s. 1-20. ISSN: 0038-6308
  Detail publikace
PREIS, J. Indický oceán ve věku objevů. Geografické rozhledy, 2019, roč. 28, č. 4, s. 8-11. ISSN: 1210-3004
  Detail publikace
NOVÁK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Indirect cardiac output and stroke volume assessment during spiroergometric examination. In IFMBE Proceedings (Vol. 68/2). Singapore: Springer Nature Singapure Pte Ltd., 2019. s. 371-375. ISBN: 978-981-10-9037-0 , ISSN: 1680-0737
  Detail publikace
ZÁHOŘÍK, J. Inequalities and Conflicts in Modern and Contemporary History of Africa: A Comparative Perspective. Lanham, USA : Lexington Books, 2019, 159 s. ISBN: 978-1-4985-3641-7
  Detail publikace
OPATOVÁ, K., VOREL, I., JENÍČEK, Š., PEKOVIĆ, M. Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 292-296. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
KREJČOVÁ, M., HOLEČEK, M. Influence of Boundary Conditions on Stochastic Movement of Biological Molecular Motor. Amsterdam, Nizozemsko, 2019.
  Detail publikace
FILIPI, Z. Informace k projektům PRIM a DG. In Konopásková, A. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce : odborná konference sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. s. 30-33. ISBN: 978-80-7481-201-9
  Detail publikace
Feiferlíková, R. Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou III.. Plzeň, FPE Klatovská 51, 10.05.2019 - 10.05.2019.
  Detail publikace
JAROŠ, M., MUSIL, J., HAVIAR, S. Interrelationships among macrostress, microstructure and mechanical behavior of sputtered hard Ti(Al,V)N films. MATERIALS LETTERS, 2019, roč. 235, č. 15 JAN 2019, s. 92-96. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
VLČEK, J., KOLENATÝ, D., KOZÁK, T., HOUŠKA, J., ČAPEK, J., KOS, Š. Ion-flux characteristics during low-temperature (300 °C) deposition of thermochromic VO2 films using controlled reactive HiPIMS. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 2019, roč. 52, č. 2, s. „025205-1“-„025205-9“. ISSN: 0022-3727
  Detail publikace
GERSDORFOVÁ, Z. Jak Falkenštejn k Falkenštejnu přišel. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R. Jaroslav Fiala Hudební život Františkových Lázní -recenze:. Plzeň : Archiv města Plzně, 2019.
  Detail publikace
MENŠÍK, P. Jižní Čechy v raném středověku. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Katedra archeológie, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Karl Poppers unorthodoxer Kantianismus. Graz, 2019.
  Detail publikace
VNENK, V. Kategorie nezrušitelných principů právních. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
CIBULKA, R. Kazuistiky z lipidové poradny ÚKBH. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KINDL, V., BYRTUS, M., SKALA, B., KŮS, V. Key assembling issues relating to mechanical vibration of fabricated rotor of large induction machines. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2, s. 58-68. ISSN: 1335-4205
  Detail publikace
HROMADA, M., KADLEC BENEŠOVÁ, E. Kindergeld v české praxi určování výživného. Soudní rozhledy, 2019, roč. 25, č. 2, s. 41-44. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š., HORA, J. Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření přirozeného čísla. In EME 2019 : zborník abstraktov : Reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. s. 93-95. ISBN: 978-80-223-4707-5
  Detail publikace
HELLER, P. Kolejová vozidla II. 1. vyd. Plzeň : ZČU v Plzni, 2019, 381 s. ISBN: 978-80-261-0773-6
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D., ASCHENBRENNER, V. Koncert Dívčího akademického sboru a Plzeňského akademického sboru. 2019.
  Detail publikace
HLAVÁČKOVÁ, N., ŠEVČÍK, M. Konec expresivního a narativního paradigmatu tance v úvahách Josého Gila. Štrbské pleso, Tatry, Slovenská republika, 2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Konstruktivismus v praxi na VŠ. 2019.
  Detail publikace
TŮMOVÁ, O., TŮMA, F. Kontrola výroby a regulační diagramy. Jemná mechanika a optika (JMO), 2019, roč. 64, č. 2, s. 55-58. ISSN: 0447-6441
  Detail publikace
ŠIMKA, K. Kárná řízení u Nejvyššího správního soudu a soudní exekutoři. Komorní listy, 2019, roč. 1, č. 2019, s. 10-16. ISSN: 1805-1081
  Detail publikace
ČERNÁ, J. LA UTOPÍA Y EL NUEVO MUNDO (miembro del comité científico). 2019.
  Detail publikace
PAVLÍKOVÁ, L. Limbický systém. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ESHAGH, M., PITOŇÁK, M., TENZER, R. Lithosperic elastic thickness estimates in central Eurasia. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 2019, roč. 30, č. 1, s. 73-84. ISSN: 1017-0839
  Detail publikace
KABELA, A. Long paths and toughness of k-trees and chordal planar graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2019, roč. 342, č. 1, s. 55-63. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
SKŘIVAN, V., SODOMKA, O., MACH, F. Magnetically controlled peristaltic pump. Seoul, Korea, 2019.
  Detail publikace
SKŘIVAN, V., SODOMKA, O., MACH, F. Magnetically guided soft robotic grippers. In 2019 2nd IEEE International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 126-130. ISBN: 978-1-5386-9260-8
  Detail publikace
PODOLA, J. Maloloská ústava a okolnosti jejího vydání. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Marital status, social networks and loneliness at a later age. Praha, 2019.
  Detail publikace
HONZÍK, L., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematické úlohy na šachovnici. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 12-24. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 2. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 43-57. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
KRČÁL, P. Maďarsko 2018 - V zákulisí demokracie / Host v rámci festivalu Jeden svět. 2019.
  Detail publikace
OPATOVÁ, K., JIRKOVÁ, H., MEZA-GARCÍA, E., JENÍČEK, Š., VRTÁČEK, J. Mechanical behavior of new press hardening steels at elevated temperatures and technological modeling of their processing. In Proceedings Hot Sheet Metal Forming of High-perfomance Steel. Auerbach: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2019. s. 719-726. ISBN: 978-3-95735-104-3
  Detail publikace
KLAUSOVÁ, V. Medaile Josefa Jungmanna. 2019.
  Detail publikace
ČERMÁKOVÁ, M., PELANTOVÁ, H., NEPRAŠOVÁ, B., ŠEDIVÁ, B., MALETÍNSKÁ, L., KUNEŠ, J., TOMÁŠOVÁ, P., ŽELEZNÁ, B., KUZMA, M. Metabolomic Study of Obesity and Its Treatment with Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide Analog in Spontaneously Hypertensive and Normotensive Rats. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, 2019, roč. 18, č. 4, s. 1735-1750. ISSN: 1535-3893
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Metaforičeskije scenarii: Tradicii i novacii (na materiale sovremennych mediatekstov). Lingvistika. Lingvokul´turologija, 2019, roč. 13, č. 2019, s. 298-321. ISSN: 2409-3238
  Detail publikace
VOTAVA, M., GLASBERGER, T. Metoda nejmenších čtverců pro identifikaci tepelného modelu trojfázového měniče. 2019.
  Detail publikace
PÁSZTOROVÁ, B. Metternich a německá otázka v letech 1840-1848. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 195 s. ISBN: 978-80-261-0831-3
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Mexiko snů a skutečností očima českých cestovatelů (cyklus přednášek FF a SVKPK "Do světa"). SVKPK Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. 2019.
  Detail publikace
KUČEROVÁ, L., ZETKOVÁ, I., JANDOVÁ, A., BYSTRIANSKÝ, M. Microstructural characterisation and in-situ straining of additive-manufactured X3NiCoMoTi 18-9-5 maraging steel. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, 2019, roč. 750, č. MAR 18 2019, s. 70-80. ISSN: 0921-5093
  Detail publikace
KUČEROVÁ, L., KADLECOVÁ, A., RUBEŠOVÁ, K. Microstructure Analysis and Mechanical Properties of Low Alloyed Steel with Retained Austenite Obtained by Heat Treatment. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 2, s. 243-247. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
SHEN, Y., JIANG, J., ZEMAN, P., ŠÍMOVÁ, V., VLČEK, J., MELETIS, E. I. Microstructure evolution in amorphous Hf–B–Si–C–N high temperature resistant coatings after annealing to 1500 °C in air. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 5 MAR 2019, s. „3603-1“ - „3603-11“. ISSN: 2045-2322
  Detail publikace
JAROŠOVÁ, K. Mimomanželské rodiny za socialismu. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
VOLEK, J. Minimax theorems and multiplicity of critical points. Praha, Czech Republic, 2019.
  Detail publikace
TOMÁŠOVÁ, P., ČERMÁKOVÁ, M., PELANTOVÁ, H., VECKA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, H., LIPŠ, M., LINDNER, J., ŠEDIVÁ, B., HALUZÍK, M., KUZMA, M. Minor lipids profiling in subcutaneous and epicardial fat tissue using LC/MS with an optimized preanalytical phase. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2019, roč. 1113, č. 15 April 2019, s. 50-59. ISSN: 1570-0232
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Mluvený projev učitele. 2019.
  Detail publikace
GEVORKOV, L., ŠMÍDL, V., SIROVÝ, M., RASSÕLKIN, A., KALLASTE, A., VAIMANN, T. Model for torque estimation of pump system with horizontal pipe network. In 2019 26th International Workshop on Electric Drives: Improvement in Efficiency of Electric Drives (IWED) : /Proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-1-5386-9453-4
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Modelling of cogeneration units. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Modelovanie regionálneho tiažového poľa z meraní družicovej misie GOCE. In Weigel, J. Družicové metody v geodézii a katastru. Brno: ECON publishing, 2019. s. 60-67. ISBN: 978-80-86433-72-1
  Detail publikace
ŠTORK, M., NOVÁK, J., ZEMAN, V. Models of physiological parameters for runners and cyclists. In IFMBE Proceedings (Vol. 68/2). Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. s. 259-263. ISBN: 978-981-10-9037-0 , ISSN: 1680-0737
  Detail publikace
RICHTR, V., NOVÁK, L. Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2019, roč. 28, č. 1, s. 10-16. ISSN: 1210-3349
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Možnosti a limity správy svěřenského fondu z pohledu jeho zakladatele. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
LOJEK, A. Měnové reformy na pozadí změn státního režimu a práva v letech 1919 - 1953. In Právno-historické trendy a výhľady IV.. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 222-234. ISBN: 978-80-568-0158-1
  Detail publikace
POLÁK, M. Může být fenomenální percepce nevědomá?. České Budějovice, 2019.
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M. Nad poslední směrnicí EU v oblasti terorismu. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
Pezl, T. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě - ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň, 24.05.2019 - 24.05.2019.
  Detail publikace
HANZELÍNOVÁ, L. Nezdolný Batěk a Neoglyfy. Plzeň, Frišova vila, 2019.
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Nezávislost a nestrannost soudů v trestních řízeních o zkrácení daně?. Piešťany, 2019.
  Detail publikace
ŤOUPAL, T. Nonparametric Kernel Regression Approach. Bratislava, Slovensko, 2019.
  Detail publikace
STEHLÍK, P., VOLEK, J. Nonuniqueness of implicit lattice Nagumo equation. Applications of Mathematics, 2019, roč. 64, č. 2, s. 169-194. ISSN: 0862-7940
  Detail publikace
CAISOVÁ, L. North Korea's Foreign Policy: The DPRK's Part on the International Scene and Its Audiences. 1. vyd. Abingdon and New York : Routledge, 2019, 128 s. ISBN: 978-1-138-49343-8
  Detail publikace
GOJDA, M. Nové metody dálkového průzkumu v archeologii a krajinné historii. Beroun, 2019.
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Nové možnosti podpory v inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha, 2019.
  Detail publikace
KNOLL, V. Noční hodina odbyla aneb význam zvonů pro život středověkého města. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
RENDL, J., SMOLÍK, L. Numerical and experimental investigation of the hysteresis phenomenon associated with instability of rotor-bearing systems. In Proceedings DYMAMESI 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, ASCR, v.v.i., 2019. s. 61-68. ISBN: 978-80-87012-70-3
  Detail publikace
ŠÍDA, P., PROKOP, V., MENŠÍK, P. Několik nových předneolitických nálezů na středním toku Blanice na Benešovsku. Archeologie ve středních Čechách, 2019, roč. 23, č. 1, s. 89-93. ISSN: 1214-3553
  Detail publikace
GOJDA, M. O moderních metodách archeologie. 2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. OMG Shakespeare: interpretace „klasického“ v 21. století. Štrbské Pleso, 2019.
  Detail publikace
BOBKOV, V., DRÁBEK, P., ILYASOV, Y. ON PARTIALLY FREE BOUNDARY SOLUTIONS FOR ELLIPTIC PROBLEMS WITH NON-LIPSCHITZ NONLINEARITIES. APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 2019, roč. 95, č. September 2019, s. 23-28. ISSN: 0893-9659
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objectivity in the natural sciences: An empirical investigation. München, 2019.
  Detail publikace
PETŘÍK, P., PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objektivita v české vědě – předběžné výsledky. Malá Skála, 2019.
  Detail publikace
KURZ, P. Oddlužení podnikatelů. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 3, s. 27-37. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
FUNDA, O. Odvrácená tvář postmoderny. Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. XXVIII., č. 2018/4, s. 33-38. ISSN: 1336-2526
  Detail publikace
MALYSHEVA, V., SPIRIN, V., MIETTINEN, O., KOUT, J., SAVCHENKO, A., LARSSON, K. On Craterocolla and Ditangium (Sebacinales, Basidiomycota). Mycological Progress, 2019, roč. 18, č. 5, s. 753-762. ISSN: 1617-416X
  Detail publikace
BRAUSE, C., HOLUB, P., KABELA, A., RYJÁČEK, Z., SCHIERMEYER, I., VRÁNA, P. On forbidden induced subgraphs for K(1,3)-free perfect graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2019, roč. 342, č. 6, s. 1602-1608. ISSN: 0012-365X
  Detail publikace
BOBKOV, V., TAKÁČ, P. On maximum and comparison principles for parabolic problems with the p-Laplacian. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas, 2019, roč. 113, č. 2, s. 1141-1158. ISSN: 1578-7303
  Detail publikace
CIBULKA, R., FABIAN, M., KRUGER, A. Y. On semiregularity of mappings. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, roč. 473, č. 2, s. 811-836. ISSN: 0022-247X
  Detail publikace
BOBKOV, V., MIEKO, T. On sign-changing solutions for (p, q)-Laplace equations with two parameters. Advances in Nonlinear Analysis, 2019, roč. 8, č. 1, s. 101-129. ISSN: 2191-9496
  Detail publikace
HÜBNER, D., ROHAN, E., LUKEŠ, V., STINGL, M. Optimization of the porous material described by the Biot model. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, 2019, roč. 156, č. January 2019, s. 216-233. ISSN: 0020-7683
  Detail publikace
KOS, Š., MUSIL, J., REMNEV, G. Overstoichiometric TMNx>1 transition metal nitrides: New generation of coatings. Daytona Beach, Florida, USA, 2019.
  Detail publikace
ŠKORPIL, J. Overview of technologies capable of providing fast frequency response and synthetic inertia. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L., NOVÁKOVÁ, E., SCHELLONG, P., KAREL, V. Oživená (pre)historie v roce 2018. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 2019.
  Detail publikace
KHALAJ, O., SIABIL, S.M.A.G., MOGHADDAS TAFRESHI, S.N., JIRKOVÁ, H. PERFORMANCE EVALUATION OF PAVEMENTS CONSTRUCTED ON EPS GEOFOAM BACKFILL USING REPEATED PLATE LOAD TEST. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1755-1307
  Detail publikace
ADAMOVÁ, K. Parlamentarismus v Československu v letech 1918 - 1938 v politickém systému. In Právno-historické trendy a výhľady IV.. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 14-29. ISBN: 978-80-568-0158-1
  Detail publikace
KRÝSLOVÁ, B. Partnerské vztahy v post-reprodukčním věku. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Places of (in)visibility. LGB aging and the (im)possibilities of coming out to others. JOURNAL OF AGING STUDIES, 2019, roč. 48, č. MAR 2019, s. 9-16. ISSN: 0890-4065
  Detail publikace
ŠIMON, M., BUREŠ, M., KOPECKÝ, M. Pneumatický rázový utahovák. Praha, 2019.
  Detail publikace
GOJDA, M. Po stopách praotce Čecha aneb nové objevy letecké archeologie na Podřipsku. Králův Dvůr, 2019.
  Detail publikace
FRANK, F., FRANK, J. Podpora informatického myšlení s využitím Lego robotů. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 74-80. ISSN: 1805-7705
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Podíl společníka ve veřejné obchodní společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva. In Rekodifikace českého obchodního práva – pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 123-134. ISBN: 978-80-7598-426-5
  Detail publikace
NAXERA, V. Populism in contemporary Czech politics. Lisabon, 2019.
  Detail publikace
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Postępowania karnego w sprawie Antypaństwowego centra spiskowege kierowanego przez Rudolfa Slánskiego. Poznań, 2019.
  Detail publikace
Chroustovský, L., Černá, L. Pravěké hudební nástroje. Plzeň, 31.05.2019 - 31.05.2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approach to state estimation in electricity networks with distributed generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Probabilistic approximation of voltage values for power distribution network with large number of nodes and solar generation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
HODA, D. Problematika práva udělení amnestií ve světle amnestií udělených Vladimirem Mečiarem na Slovensku. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
VRBA, V. Problematika překračování státní hranice ve vztahu k židovské migraci po 2. světové válce. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
PRŮCHA, T., FILIPI, Z., ROHLÍKOVÁ, L. Problémy v přípravě učitelů informatiky: případová studie. In Horváthová, D. DidInfo : Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky DidInfo 2019. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2019. s. 115-118. ISBN: 978-80-557-1533-9 , ISSN: 2454-051X
  Detail publikace
KADLEC BENEŠOVÁ, E. Právní účinky zpětvzetí společného návrhu manželů na oddlužení. Soukromé právo, 2019, roč. 7, č. 4, s. 10-14. ISSN: 2533-4239
  Detail publikace
BRUNCKO, J., ŠUTTA, P., NETRVALOVÁ, M., MICHALKA, M., VINCZE, A. Pulsed laser deposition of Ga doped ZnO films - Influence of deposition temperature and laser pulse frequency on structural, optical and electrical properties. Vacuum, 2019, roč. 159, č. JAN 2019, s. 134-140. ISSN: 0042-207X
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (1.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 1, s. 20-27. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (2.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 2, s. 14-20. ISSN: 1805-0824
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M. Přehledná německá gramatika s nadhledem. 3. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2019, 160 s. ISBN: 978-80-7489-525-8
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Re/construyendo leyendas: La revolución científica, ciencia ibérica y nuevas perspectivas historiográficas (Techdem Project, Marie Sklodowska-Curie Workshop, Session XXVIII). Centro Cultural La Corrala, Aula Negra, Madrid, 2019.
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., SPRLAK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Regional gravitational field modelling from GOCE measurements. Brno, 2019.
  Detail publikace
SAADAT, S. A., SAFARI, S., PITOŇÁK, M., REXER, M. Regional gravity field recovery of the void areas using SGG-derived surface residual gravity disturbances based on least-squares collocation: a case study in Iran. Journal of Applied Geophysics, 2019, roč. 164, č. May 2019, s. 40-52. ISSN: 0926-9851
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Regulace napětí a jalového výkonu v distribuční soustavě VN. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Reliability of the PV systems. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
SOSNA, D., BRUNCLÍKOVÁ, L., GALETA, P. Rescuing things: Food waste in the rural environment in the Czech Republic. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, roč. 214, č. 20 March 2019, s. 319-330. ISSN: 0959-6526
  Detail publikace
LYU, W., HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T. Rider Stature Influence to Injury Risk in Motorcycle Rear Impact to Car. SAE Technical Papers, 2019, roč. 1, č. březen 2019, s. 1-7. ISSN: 0148-7191
  Detail publikace
KROCOVÁ, J. Rizika v prevenci a kontrole infekcí močovch cest související se zdravotní péčí. 1. ročník konference NELZP "Vzdělávání nás baví...". Plzeň, 2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Role experimentu v archeologii. Dobřany, 2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. Rozpravy o životě a smrti: Sidneyovi, Mornay a Shakespeare. Ostium, 2019, roč. 15, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1336-6556
  Detail publikace
FILIPI, Z. Rozvoj informatického myšlení žáků. Brno, 2019.
  Detail publikace
ŠTILLIP, P. Ručení členů společenství vlastníků za dluhy společenství. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 2, s. 24-27. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
RAŠKA, P., KÁBA, M. Ruční bruska na pneumatický pohon. Praha, 2019.
  Detail publikace
ŠIMON, M., BUREŠ, M., KOPECKÝ, M. Ruční bruska na pneumatický pohon. Praha, 2019.
  Detail publikace
BOČEK, M. S nadějí za oceán. Soupeření lodních společností o zákazníky v habsburské monarchii na přelomu 19. a 20. století.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 195 s. ISBN: 978-80-261-0843-6
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. Sacred places in prehistoric landscapes. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
KNOLL, V., VRBA, V., HABLOVIČ, J. Selected delict issues of Czechoslovak Law in relation to post-war Jewish migration. Poznań, 2019.
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D. Setkání s hudbou. 2019.
  Detail publikace
POLÁK, M. Short comments on Fink´s article „A Deeper Look at the Neural Correlate of Consciousness”. ZČU v Plzni, FF, Katedra filozofie, 2019.
  Detail publikace
HOUŠKA, J., KOLENATÝ, D., VLČEK, J., BÁRTA, T., REZEK, J., ČERSTVÝ, R. Significant improvement of the performance of ZrO2/V1–xWxO2/ZrO2 thermochromic coatings by utilizing a second-order interference. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2019, roč. 191, č. MAR 2019, s. 365-371. ISSN: 0927-0248
  Detail publikace
GVARDOVÁ, K. Služebnosti a jejich vybraná problematika v kontextu rodinných vztahů. Právo a rodina, 2019, roč. 21, č. 1, s. 13-18. ISSN: 1212-866X
  Detail publikace
KADLEC BENEŠOVÁ, E., KABELÍKOVÁ, K. Směna nemovitých věcí jako cesta k vlastnímu bydlení. Právo a rodina, 2019, roč. 21, č. 1, s. 11-13. ISSN: 1212-866X
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M., MOTLÍKOVÁ, I. Sociální sítě ve výuce němčiny. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 2, s. 9-18. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. 2019.
  Detail publikace
NOVÁK, P., SPRLAK, M. Spheroidal integral equations for recovery of the geopotential from its gradients measured by ground, airborne and satellite sensors. Vídeň, 2019.
  Detail publikace
MAREK, P., VÁVRA, F. Sports Betting Arbitrage in English Football. Bratislava, Slovensko, 2019.
  Detail publikace
TRNKA, P., TRNKOVÁ, M. Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0. Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku, 2019, roč. 29, č. 7, s. 6-9. ISSN: 1210-0889
  Detail publikace
DVOŘÁK, T. Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 8, s. 267-272. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
NOVÁK, J., VOTÍK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Srovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací. Studia Kinanthropologica, 2019, roč. 20, č. 1, s. 67-76. ISSN: 1213-2101
  Detail publikace
KNOLLOVÁ, M. Starověký panovník - král nejvyšším soudcem i na lavici obžalovaných. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
Bícová, K., Řehoř, J., Matějka, J., Kutlwašer, J., Pokorná, V. Strojírenská technologie-Plzeň 2019. Plzeň, 05.02.2019 - 06.02.2019.
  Detail publikace
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., KUČEROVÁ, L. Structural changes and microstructure of maraging steel lattice structures using additive manufacturing. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 37-41. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
MONKOVÁ, K., ZETKOVÁ, I., KUČEROVÁ, L., ZETEK, M., MONKA, P., DAŇA, M. Study of 3D printing direction and effects of heat treatment on mechanical properties of MS1 maraging steel. Archive of Applied Mechanics, 2019, roč. 89, č. 5, s. 791-804. ISSN: 0939-1533
  Detail publikace
HLÍNA, J., ŘEBOUN, J., HEŘMANSKÝ, V., ŠIMONOVSKÝ, M., JOHAN, J., HAMÁČEK, A. Study of co-fired multilayer structures based on Thick Printed Copper technology. Materials Letters, 2019, roč. 238, č. 1 March, s. 313-316. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
BURIAN, P., BROULÍM, P., BERGMANN, B. Study of power consumption of Timepix3 detector. Journal of Instrumentation, 2019, roč. 14, č. January, s. 0-10. ISSN: 1748-0221
  Detail publikace
Knoll, V., Valentová, V. Stát a právo v běhu času 2019. Plzeň, 06.06.2019 - 07.06.2019.
  Detail publikace
VOLF, M. Státem dotované spolky jako nástroj ovlivňování politiky státu. Piešťany, 2019.
  Detail publikace
ČAPEK, L. Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu. Jihlava, 2019.
  Detail publikace
MUSIL, J., JAROŠ, M., KOS, Š. Superhard metallic coatings. MATERIALS LETTERS, 2019, roč. 247, č. 15 JUL 2019, s. 32-35. ISSN: 0167-577X
  Detail publikace
STULÍK, O., KRČÁL, P. Surfování na migrační vlně v době populismu: Sekuritizace migrace ze strany poslanců Parlamentu České republiky. Acta Politologica, 2019, roč. 11, č. 2, s. 1-17. ISSN: 1804-1302
  Detail publikace
ALCAZAR, J. G., LÁVIČKA, M., VRŠEK, J. Symmetries and similarities of planar algebraic curves using harmonic polynomials. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2019, roč. 357, č. September 2019, s. 302-318. ISSN: 0377-0427
  Detail publikace
VOJTKO, V., ROLÍNEK, L., PLEVNÝ, M. System dynamics model of crises in small and medium enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2019, roč. 32, č. 1, s. 168-186. ISSN: 1331-677X
  Detail publikace
Ryjáček, Z., Holub, P., Ekstein, J., Nedelová, M., Mockovčiaková, M., Fleischner, H. Tenth workshop on the Matthews-Sumner conjecture and related problems. Plzeň, 14.04.2019 - 19.04.2019.
  Detail publikace
ŠTOLLOVÁ, S. The Grand Shift Of German Conservatism: From Conservative to Völkisch Standpoint. Pilsen, 2019.
  Detail publikace
DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P. The Influence of a Ceramic Recoater Blade on 3D Printing using Direct Metal Laser Sintering. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. The archaeology and anthropology of music and sound. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
CHROUSTOVSKÝ, L. The big pictures of archaeological theory. Institute of Archaeology; Faculty of History and Social Sciences; Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 2019.
  Detail publikace
ŠKORPIL, J. The impact of a low-voltage smart grid on the distribution system. Piscataway : IEEE, 2019.
  Detail publikace
NOWIŃSKI, W., HADDOUD, M. Y., LANČARIČ, D., EGEROVÁ, D., CZEGLÉDI, C. The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial selfefficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. Studies in Higher Education, 2019, roč. 44, č. 2, s. 361-379. ISSN: 0307-5079
  Detail publikace
SANTIAGO, J., FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, I., KOZÁK, T., ČAPEK, J., WENNBERG, A., MOLINA-ALDAREGUIA, J., BELLIDO-GONZÁLEZ, V., GONZÁLEZ-ARRABAL, R., MONCLÚS, M. The influence of positive pulses on HiPIMS deposition of hard DLC coatings. Surface and Coatings Technology, 2019, roč. 358, č. 25 JAN 2019, s. 43-49. ISSN: 0257-8972
  Detail publikace
JIRKOVÁ, H., OPATOVÁ, K., JENÍČEK, Š., KUČEROVÁ, L., MEZA-GARCÍA, E. The use of advanced high-strength steels in the press-hardening technology. In Proceedings Hot Sheet Metal Forming of High-Perfomance Steel. Auerbach: Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2019. s. 465-473. ISBN: 978-3-95735-104-3
  Detail publikace
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M., JENÍČEK, Š. Thermo-mechanical Treatment of 0.4C-0.6Mn-2Si Steel with Various Soaking and Annealing Hold Temperatures. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 01_2019, s. 95-100. ISSN: 1213-2489
  Detail publikace
SMOLÍK, L., RENDL, J., DYK, Š., POLACH, P., HAJŽMAN, M. Threshold stability curves for a nonlinear rotor-bearing system. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 2019, roč. 442, č. March, s. 698-713. ISSN: 0022-460X
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Traditional Philosophy, X-phi and Objective Knowledge. Leiden, 2019.
  Detail publikace
STREIT, L., TALLA, J., JANDA, M. Tram LC filter stabilization by Energy Storage system. Transactions on Electrical Engineering, 2019, roč. 8, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1805-3386
  Detail publikace
CHRÁŠŤANSKÁ, R., BÖHMOVÁ, H., BERNÁT, L., MAREK, P. Treatment with fixed appliances and clear plastic appliances. Evaluation of results. Ortodoncie, 2019, roč. 28, č. 2, s. 89-101. ISSN: 1210-4272
  Detail publikace
JAVDOŠŇÁK, D., MUSIL, J., SOUKUP, Z., HAVIAR, S., ČERSTVÝ, R., HOUŠKA, J. Tribological properties and oxidation resistance of tungsten and tungsten nitride films at temperatures up to 500 °C. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2019, roč. 132, č. APR 2019, s. 211-220. ISSN: 0301-679X
  Detail publikace
DVOŘÁKOVÁ, L. Umělá inteligence ve Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2019, roč. Neuveden, č. 3, s. 26-28. ISSN: 0139-5661
  Detail publikace
POLÁK, M. Unconscious Qualia. Otto-von-Guericke Universitat, Magdeburg, 2019.
  Detail publikace
FENCL, M., KUČERA, M. Unilateral sources and sinks of an activator in reaction–diffusion systems exhibiting diffusion-driven instability. Nonlinear Analysis, 2019, roč. 187, č. 4, s. 71-92. ISSN: 0362-546X
  Detail publikace
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 4 - February 8, 2019. 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Use of PMU data for HVDC link modeling in the power system state estimation. Košice : Technical University of Košice, 2019.
  Detail publikace
JUHAŇÁK, L., ZOUNEK, J., ROHLÍKOVÁ, L. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior, 2019, roč. 92, č. March 2019, s. 496-506. ISSN: 0747-5632
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., ŠPRLÁK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Validation of GOCE-based Gravitational Gradients Grids by Terrestrial Gravity Anomalies over the Area of Czech Republic and Slovakia Using a Spectral Combination Method. Milano Congressi, 2019.
  Detail publikace
PITOŇÁK, M., SPRLAK, M., NOVÁK, P., TENZER, R. Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by terrestrial gravity disturbances over the area of the Czech Republic and Slovakia using a spectral combination method. Milano, Italy, 2019.
  Detail publikace
FRANC, J., PECHÁNEK, R., KINDL, V., ZAVŘEL, M. Ventilation system with skewed rotor cooling ducts of 40-MW synchronous machine: a case study. Electrical Engineering. Archiv für Elektrotechnik, 2019, roč. 101, č. 1, s. 203-211. ISSN: 0948-7921
  Detail publikace
KADLEC, P., HORNAK, J., POLANSKÝ, R. Vliv začlenění tubulárního halloysitu do epoxidové pryskyřice na termické a dielektrické vlastnosti. In 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 125-128. ISBN: 978-80-7560-213-8
  Detail publikace
FISCHEROVÁ, E. Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 10, s. 351-358. ISSN: 1210-6410
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Vystoupení souboru flamenca Echale Papa na Cestovatelském festivalu Letem světem. 2019.
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Využití moderních komunikačních prostředků na valné hromadě akciové společnosti. Košice, 2019.
  Detail publikace
DOSTÁL, O. Využití moderních komunikačních prostředků na valné hromadě akciové společnosti. In Vplyv moderných technológií na právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 42-50. ISBN: 978-80-8152-728-9
  Detail publikace
POLANSKÝ, R., KADLEC, P., PROSR, P. Využití nanotechnologií při vývoji elektroizolačních materiálů nové generace. In 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 75-80. ISBN: 978-80-7560-213-8
  Detail publikace
LERCHOVÁ, K., SIMBARTL, P. Využití papíru v mateřské škole pro rozvoj a zjišťování úrovní jemné motoriky u dětí. In Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství - učitel jako aktér změny : sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 27. ISBN: 978-80-244-5511-2
  Detail publikace
NOVÁKOVÁ, J., KROCOVÁ, J. Vzdělávání sester v kontextu fenoménu 4.0. FN Plzeň, 2019.
  Detail publikace
MARTÍNEK, Z. Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019.
  Detail publikace
PAITLOVÁ, J. Výzkumný pobyt (10/2018-03/2019) na Institut für Philosophie Universität Leipzig. 2019.
  Detail publikace
FERENC, J. Věda o interface v teorii rozšířené kognice na pozadí McLuhanovy mediální teorie. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019.
  Detail publikace
ŠÁLKOVÁ, T., NOVÁK, J., BUDILOVÁ, K., KOMÁREK, O., KONÍK, P., KOVÁRNÍK, J., PAVELKA, J., BENEŠ, J., KŘIVÁNEK, R., KUNA, M., MENŠÍK, P., CHVOJKA, O. Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings…? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe by the wiev of archaeo-environmental analysis. Lecce, 2019.
  Detail publikace
CHVOJKA, O., MENŠÍK, P. Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings...? A new look at rituals in the life of Bronze Age settlements. Presentation of research project. Toruň, 2019.
  Detail publikace
SLAVÍK, A., STEHLÍK, P., VOLEK, J. Well-posedness and maximum principles for lattice reaction-diffusion equations. Advances in Nonlinear Analysis, 2019, roč. 8, č. 1, s. 303-322. ISSN: 2191-9496
  Detail publikace
KOBES, T. What happened to multiculturalism?. Oslo Metropolitan University, 2019.
  Detail publikace
SYROVÝ, T., MARONOVÁ, S., KUBERSKÝ, P., EHMAN, N. V., VALLEJOS, M. E., PRETL, S., FELISSIA, F. E., AREA, M. C., CHINGA-CARRASCO, G. Wide range humidity sensors printed on biocomposite films of cellulose nanofibril and poly(ethylene glycol). Journal of Applied Polymer Science, 2019, roč. 136, č. 36, s. 1-10. ISSN: 0021-8995
  Detail publikace
Blahutková, D., Hanzelínová, L., Paitlová, J., Průcha-Wittmann, J. Workshop "Grenzüberschreitende Interaktion" in Pilsen. Plzeň, 15.05.2019 - 18.05.2019.
  Detail publikace
Polák, M. Workshop on Neural Correlates of Consciousness. ZČU v Plzni, FF, Katedra filozofie, 04.04.2019 - 04.04.2019.
  Detail publikace
Štollová, S. Z KAP do praxe - interaktivní workshop pro budoucí absolventy. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 12.04.2019 - 12.04.2019.
  Detail publikace
HOBL, J. Zakázaná konkurenční doložka. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 4, s. 13-19. ISSN: 1210-8278
  Detail publikace
ČERNÁ, J. Zwischen Licht und Schatten - Augenblicke... Fotografien von Jana Černá. Regensburg (Stadtbücherei), 24. Mai-23. Juni 2019 (XII. CinES Cultura). 2019.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Zájem žáků o technické obory. Velké Losiny, 2019.
  Detail publikace
PULKRÁBEK, Z. Zásada úspěchu - "novinky" v rozhodování o nákladech řízení. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 34-37. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KOTRLA, L. p-Laplacian - appliacations of the theory to mathematical models. Université Toulouse I Capitole, Toulouse, Francie, 2019.
  Detail publikace
HANZLOVÁ, K. Ústavněprávní zakotvení libanonského konfesionalismu. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Čestmír Serafín: Illustrative Electrical Engineering in the primary school curriculum. Olomouc : UPOL Olomouc, 2019.
  Detail publikace
BUREŠ, M., ŠIMON, M., KOPECKÝ, M. Šroubovák s akumulátorovým pohonem. Praha, 2019.
  Detail publikace
ČERNÁ, J. „Pavel Štěpánek, Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů. Karolinum 2018, 282 s.“. Český časopis historický (The czech historical review), 2019, roč. 117, č. 1, s. 208-210. ISSN: 0862-6111
  Detail publikace
Hlaváčková, N., Špiclová, Z., Fišerová, N., Novák, J. „Univerzita jako příležitost… poznat mediální svět“ s Jindřichem Šídlem (Seznam.cz). aula FPE - Veleslavínova 42, Plzeň, 07.05.2019 - 07.05.2019.
  Detail publikace
KASTNEROVÁ, M. „Z trosek sebe sama svou slávu vykřesám…“ Robert Sidney: politická frustrace v milostné poezii. Plzeň, 2019.
  Detail publikace

Patička