Přejít k obsahu


Hodnotové řízení výkonnosti podniku (ekonomická přidaná hodnota)

Citace:
STANČÍK, P., DVOŘÁKOVÁ, L., ŠIMON, M. Hodnotové řízení výkonnosti podniku (ekonomická přidaná hodnota). In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Česká společnost pro systémovou integraci , 2003. s. 97-107. ISBN: 807082932X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic valeu added
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká společnost pro systémovou integraci
Autoři: Petr Stančík , Lilia Dvořáková , Michal Šimon
Abstrakt CZ: Měření finanční výnosnosti má klíčové místo při hodnocení výkonnosti podniku. Platí to jak pro externí, tak interní uživatele. Finanční analýza má však ukazatelů dost. Proč tedy potřebujeme další ukazatel? Klasické ukazatele typu: hospodářský výsledek (zisk), zisk na akcii, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita cizího kapitálu se ukázaly být jako nedostatečné. Důvody se dají shrnout do těchto bodů: - nejsou zohledněna rizika (obchodní a finanční) a spolu s tím i výnosové požadavky investorů,- vliv rozdílných účetních předpis,- opomíjená časová hodnota peněz. Vývoj kurzů akcií je v nedostatečné souvislosti s vývojem tradičních ukazatelů výnosnosti. Tyto nedostatky odstraňuje ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota).
Abstrakt EN: The measuring of the financial profitability is the key for the measuring of the performance of the company. It is aplicable both for external and internal users. Financial analysis has enough indicators. Why do we need another indicator? The standard indicators as the following: economic profit, share profit, rentability of the own capital, rentability of the external capital, are unsatisfactory. There are following reasons for it: - the bussiness and financial risks are not included - different account standards - neglecting of the time value of money These deficiencies respects EVA (economic value added)
Klíčová slova

Zpět

Patička