Přejít k obsahu


Connection between adhesive-cohesive and tribological behaviour of thin film-substrate system

Citace:
PODANÝ, P., KŘÍŽ, A., HÁJEK, J. Connection between adhesive-cohesive and tribological behaviour of thin film-substrate system. In PhD 2004. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-7043-330-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Connection between adhesive-cohesive and tribological behaviour of thin film-substrate system
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Podaný , Antonín Kříž , Jiří Hájek
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá problémem souvislosti adhezivně-kohezivního chování a tribologickými vlastnostmi tenkých otěruvzdorných vrstev používaných na řezné nástroje.
Abstrakt EN: This article is concerned on problems of characteristics of tribological and adhesive-cohesive behaviour of thin wear resistant films. These films provide - after their deposition on cutting-tools - substantial improvement of utility quality - multiple durability growth, improvement quality in cutting process, and further possibility of increasing cutting speed, perhaps even changes of technological process. One important change is a possibility of cutting without procedural liquid. Its present in cutting process leads to (especially nowadays) next questions about its cleaning, recycling and especially ecological disposal. But dry cutting increases requirements on abrasive end erosive resistance of coated cutting tool. These properties are closely associated with tribological and adhesive-cohesive behaviour of whole thin film-substrate system.
Klíčová slova

Zpět

Patička