Přejít k obsahu


Region-based texture coding at very low bitrates

Citace:
BŘEZINA, A., POLEC, J., PAVLOVIČOVÁ, J., KOLINGEROVÁ, I., BANDZI, P. Region-based texture coding at very low bitrates. Journal of Electrical Engineering, 2005, roč. 56, č. 1-2, s. 36-40. ISSN: 1335-3632
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Region-based texture coding at very low bitrates
Rok vydání: 2005
Autoři: Anton Březina , Jaroslav Polec , Jarmila Pavlovičová , Ivana Kolingerová , Peter Bandzi
Abstrakt CZ: Náš přístup k aproximaci oblastí obrazu se skládá z následujících kroků: původní obraz se segmentuje, vytvořené oblasti se nahrazují polygony. Textura se zakóduje modifikovaným kódem podobným JPEG. Použije se ortogonální transformace nezávislá na tvaru. Docílí se dobré PSNR hodnoty.
Abstrakt EN: Our approach to image region approximation consists of a few steps. The original image is segmented, polygonal approximation of the created regions is done. The texture is coded with a modified code similar to JPEG arithmetic code. 2D shape independent orthogonal transformation is used. Good PSNR valnes are achieved.
Klíčová slova

Zpět

Patička