Přejít k obsahu


Microstructural changes taking place during the thermo-mechanical processing and cold working of steel 18Cr18Mn0.5N

Citace:
JANDOVÁ, D., ŘEHOŘ, J., NOVÝ, Z. Microstructural changes taking place during the thermo-mechanical processing and cold working of steel 18Cr18Mn0.5N. Journal of Materials Processing Technology, 2004, s. 523-530. ISSN: 0924-0136
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructural changes taking place during the thermo-mechanical processing and cold working of steel 18Cr18Mn0.5N
Rok vydání: 2004
Autoři: Dagmar Jandová , Jan Řehoř , Zbyšek Nový
Abstrakt CZ: Pomocí transmisní elktronové mikroskopie byly studovány interakce mezi dislokacemi a deformačními dvojčaty, které přispívají ke zpevnění oceli. Byl sledován stav oceli v různém stupni plastické deformace v tahu a v tlaku. Byla vyvinuta vhodná metoda tepelně mechanického zpracování za účelem zjemnění mikrostruktury a zvýšení přízpěvku zpevnění hranicem zrn.
Abstrakt EN: Deformation processes were studied using transmission electron microscopy. Slip/slip, twin/twin and twin/slip interactions which contribute to the steel strengthening were analyzed at different stages of compression and tensile strain.A convenient method of thermo-mechanical processing has been developed for grain refinement and increase of Hall-Petch strengthening.
Klíčová slova

Zpět

Patička