Přejít k obsahu


Probabilistic methods for triangulated models

Citace:
KOLINGEROVÁ, I. Probabilistic methods for triangulated models. In Computer graphics and artificial intelligence. Limoges: Univerzity of Limoges, 2005. s. 93-106. ISBN: 2-914256-07-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Probabilistic methods for triangulated models
Rok vydání: 2005
Místo konání: Limoges
Název zdroje: Univerzity of Limoges
Autoři: Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Článek popisuje existující aplikace pravděpodobnostních metod, konkrétně simulované žíhání a genetické algoritmy, pro řešení problémů týkajících se trojúhelníkových modelů. Článek shrnuje typické rysy, hlavní výhody a nevýhody a témata týkajících se triangulací, kde SA/GA může být užitečné.
Abstrakt EN: The paper describs existing applications of probabilistic methods, namely simulated annealing and genetic algoriths, in solving problems concerning triangulated modes. It sums up typical features, main advantages and disadvantages and the triangulation topics where SA/GA could be useful.
Klíčová slova

Zpět

Patička