Přejít k obsahu


Vliv druhu otěruvzdorné vrstvy šroubovitého vrtáku na opotřebení a řeznou sílu

Citace:
ZETEK, M., ŠKARDA, J., KŘÍŽ, A. Vliv druhu otěruvzdorné vrstvy šroubovitého vrtáku na opotřebení a řeznou sílu. Strojírenská technologie, 2005, roč. 10, č. 1, s. 25-29. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the influence of different PVD coatings on a tool wear and a cutting force
Rok vydání: 2005
Autoři: Miroslav Zetek , Josef Škarda , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Obrábění řezným nástrojem je poměrně složitý proces, který tvoří řada fyzikálních jevů. Jedním z podstatných činitelů je proces otupování řezného nástroje při práci. Intenzita otupování má přímý dopad na náklady nástroje a také na náklady na energii potřebnou k úběru materiálu. Tenké otěruvzdorné vrstvy deponované na funkční plochy břitu nástroje hrají v tomto směru významnou roli. Nejen, že zvyšují otěruvzdornost, ale snižují tření na funkčních plochách a tedy i velikost řezných sil. Vzhledem k různým druhům těchto vrstev a způsobům depozice mohou být v jejich účincích značné rozdíly. Daný příspěvek se zabývá porovnáním vlivu čtyř druhů tenkých vrstev nanesených metodou PVD na celokarbidové šroubovité vrtáky, a to jak z hlediska průběhu otupování břitu, jeho trvanlivosti, tak i z hlediska velikosti řezné síly.
Abstrakt EN: Machining of metals when using a cutting tool is a very complex process based on many physical phenomena. Some of them can be understood and made use of them to raise the productivity, quality or to lower the production cost. One of them is a process of continuous cutting tool wearing by cutting. This results not only in higher cost for the cutting tools themselves but also for energy consumption as a dull cutting wedge needs more of it for cutting. Thin wear resistant layers or coatings may play an important role in the process of a cutting tool wear as they lower not only the coefficient of friction and thus the frictional forces but also raise the tool material high temperature hardness and heat resistance. Not all of them have the same effect. They may differ according to their content and methods of coating technology applied. In this article drilling was used for the experiments to compare 4 different PVD coatings applied on a sintered carbide twist drill.
Klíčová slova

Zpět

Patička