Přejít k obsahu


Magnetické pole v okolí venkovních vedení při jednofázovém zkratu

Citace:
ŠROUBOVÁ, L. Magnetické pole v okolí venkovních vedení při jednofázovém zkratu. In Sešit katedry teoretické elektrotechniky. XXVII. Ostrava: VŠB - TU , 2005. s. 13-16. ISBN: 80-248-0770-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Magnetic field in a vicinity of conductors in double circuit overhead line in the course of single-phase fault
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - TU
Autoři: Lenka Šroubová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek uvádí konkrétní výsledky výpočtů rozložení proudové hustoty, intenzity magnetického pole a magnetické indukce pod povrchem země pod venkovním vedením při jednofázovém zkratu.
Abstrakt EN: The paper describes results of calculation of the current density distribution, the magnetic field strength and the magnetic flux density distribution below the earth surface in the course of line-to-earth short circuit on overhead lines.
Klíčová slova

Zpět

Patička