Přejít k obsahu


Vliv transpozice vodičů na induktivní vazby ve vodičích dvojitého vedení

Citace:
ŠROUBOVÁ, L. Vliv transpozice vodičů na induktivní vazby ve vodičích dvojitého vedení. In Sešit katedry teoretické elektrotechniky. XXIV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. s. 64-67. ISBN: 80-248-0548-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of transposition of conductors on inductive linkage in double circuit overhead line
Rok vydání: 2004
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Lenka Šroubová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek uvádí konkrétní výsledky výpočtů induktivních úbytků napětí ve vodičích dvojitého venkovního vedení s respektováním uspořádání fází na vodiče.
Abstrakt EN: The paper describes results of calculation of inductive voltages on conductors of double-circuit overhead lines with respect to phase-arrangement.
Klíčová slova

Zpět

Patička