Přejít k obsahu


Vliv vhodné volby transpozice vodičů na redukci elektrického a magnetického pole dvojitých venkovních vedení

Citace:
ŠROUBOVÁ, L. Vliv vhodné volby transpozice vodičů na redukci elektrického a magnetického pole dvojitých venkovních vedení. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 64-67. ISBN: 80-7082-994-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The suitable transposition of conductors and reduction of electric and magnetic field of double-circuit overhead lines
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Lenka Šroubová
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí konkrétní příklady optimálního uspořádání fází na vodiče dvou paralelních trojfázových vedení. Vhodnou volbou uspořádání fází na vodiče při transpozici lze dosáhnout redukce elektrického a magnetického pole v okolí vedení.
Abstrakt EN: The paper describes examples of optimal design of the phase conductors in double-circuit three-phase overhead lines that are characterised by balanced voltage and current systems. A suitable transposition of individual conductors enables to reduce the electric and magnetic fields in its vicinity.
Klíčová slova

Zpět

Patička