Přejít k obsahu


Vliv otěruvzdorných vrstev na řezivost nástrojů = The influence of wear resistant coatings to cutting process of the cutting tool

Citace:
ZETEK, M., KŘÍŽ, A., ŠKARDA, J. Vliv otěruvzdorných vrstev na řezivost nástrojů = The influence of wear resistant coatings to cutting process of the cutting tool. In Vrstvy a povlaky 2005 = Coatings and layers 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2005. s. 237-242. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of wear resistant coatings to cutting process of the cutting tool
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHIC
Autoři: Miroslav Zetek , Antonín Kříž , Josef Škarda
Abstrakt CZ: V současné době je na našem trhu velké množství nástrojů, které jsou určeny pro jednotlivé operace daného procesu obrábění. Klade se důraz zejména na spolehlivost, maximální trvanlivost a vysokou produktivitu, přičemž musí být dodržena požadovaná kvalita obrobeného povrchu a přesnost rozměrů. Jednou z mnoha možností jak toho dosáhnout je nanesení tenkých otěruvzdorných vrstev na funkční plochy nástrojů. Každá vrstva se projevuje svými specifickými vlastnostmi, které je nutno volit s ohledem na daný způsob obrábění. Příspěvek se vztahuje na vrtání při kterém je kladen vysoký požadavek na plynulý odvod třísek z místa řezu a co možná nejnižší tepelné namáhání břitu. Proto zde nacházejí uplatnění vrstvy s nízkým koeficientem tření a s vyšší odolností proti tepelnému namáhání. Provedené zkoušky s různými druhy otěruvzdorných vrstev, a to jak s dnes již běžně používanými na bázi TiAlN, tak i s nově vyvíjenými vrstvami, prokazují vysoký nárůst řezivosti vrtacích nástrojů s těmito produktivními vrstvami.
Abstrakt EN: At present many kinds of cutting tools are on our market, available specified for single operations of a given cutting process. Emphasis is put especially on the reliability, maximum tool life and high productivity assuring in the same time quality and accuracy of required. One of many possibilities how to reach it is laing on thin wear resistant coatings on the functional tool surfaces. Every thin coating is specified by its properties which are necessary to be chosen with respect to the method of cutting. This contribution deals with drilling for which is typical higher demand on continual chip evacuation from the cutting area and reduction of heat developed at the cutting edge. That’s why the coatings with lower coefficient friction and higher heat resistance are preferred. The cutting efficiency tests proved that the drills with newly developed productive coatings have higher cutting efficiency than the drills with the coatings on TiAlN basis.
Klíčová slova

Zpět

Patička