Přejít k obsahu


Vliv parametrů předdepozičního procesu na vlastnosti systémů s progresivními nanokrystalickými tenkými vrstvami

Citace:
PODANÝ, P., KŘÍŽ, A., RŮŽIČKA, M., HÁJEK, J., RESOVÁ, P. Vliv parametrů předdepozičního procesu na vlastnosti systémů s progresivními nanokrystalickými tenkými vrstvami. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2005. s. 143-148. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of parameters of pre-deposition process on the properties of systems with progressive nanocomposite thin layers
Rok vydání: 2005
Místo konání: Demänovská dolina
Název zdroje: DIGITAL GRAPHIC
Autoři: Pavel Podaný , Antonín Kříž , Milan Růžička , Jiří Hájek , Petra Resová
Abstrakt CZ: Článek rozšiřuje předchozí publikace věnující se degradačním procesům iniciovaným v povrchu substrátu iontovým bombardem. V článku jsou popsány experimenty, jejichž výsledky popisují vliv konkrétních parametrů na vlastnosti systému včetně vlivu odlišných materiálů katody. Bylo zvoleno osm parametrů iontového čištění s odlišným časem a předpětím. Jako substrát byly vybrány - rychlořezná ocel ČSN 19830 a slinutý karbid GJ9. Tyto substráty byly deponovány tenkou vrstvami TiAlSIN a CrAlSiN. Změny v povrchovém rozložení kobaltu byly zaznamenány pomocí GD-OES. Pomocí analýzy "PIN-on-DISC" bylyzaznamenány změny v tribologických vlastnostech včetně mechanismu porušování.
Abstrakt EN: This article extends previous publications, related to the degradation process initiated on the substrate surface due to the ion bombardment. In this article, there will be presented experiments with results describing the influence of particular parameters of ion bombardment including different cathodes material on processes initiated on the surface. There were chosen eight ion bombardment parameters with different time, voltage and ion element. HSS ČSN 19830 (DIN 1.3343) and sintered carbide GJ9. These substrate were deposited with TiAlSiN and CrAlSiN nanocrystalline layers. Surface of ion exploited substrate was documented by light and scanning electron microscopy. GD-OES analyse records changes in cobalt surface concentration. Analyse "PIN-on-DISC" records changes in tribological properties including the failure mechanisms.
Klíčová slova

Zpět

Patička