Přejít k obsahu


Infomation system as support for production cost management

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Infomation system as support for production cost management. Praha, 2005., ISBN: 80-01-03285-X,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Infomation system as support for production cost management
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je popsání současných přístupů řízení výrobních nákladů z pohledu informačního systému a manažerského informačního systému. V současné době existuje velké množství informačních systémů, ale ovšem ne všechny z nich nejsou plně využívány. Tento článek se zaměřuje na využití manažerských informačních systémů v kontextu řízení nákladů a hodnocení výkonnosti podniků.
Abstrakt EN: This paper focus on overview of current approaches to cost management from the view point of a information system and a managerial information system. Nowadays there are plenty of information systems existing but not all of them are fully utilized. This paper deals with utilization of information system in context of production cost management and performance evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička