Přejít k obsahu


Information system as support for production cost management

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Information system as support for production cost management. In Computer integrated manufacturing. Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. s. 57-61. ISBN: 83-915011-3-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Information system as support for production cost management
Rok vydání: 2005
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je popsání požadavků na podnikový informační systém v kontextu řízení výrobních nákladů. Řízení nákladů musí být integrální součástí podnikového informačního systému. Optimální využití takového systému je nezbytnou podmínkou pro podporu řízení, hodnocení a predikci řízení nákladů.
Abstrakt EN: The aim of this paper is the identification of demands placed on the business information system in production cost management. Cost management must be an integral part of the business information system. The optimum use of such a system is a prerequisite for management support, evaluation and prediction of production costs.
Klíčová slova

Zpět

Patička