Přejít k obsahu


Štíhlý výrobní systém společnosti Toyota - analýza a hodnocení

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Štíhlý výrobní systém společnosti Toyota - analýza a hodnocení. In Logisticko-distribučné systémy. Zvolen: Technická univerzita , 2005. s. 217-221. ISBN: 80-228-1446-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lean production system of company Toyota - analysis and evaluation
Rok vydání: 2005
Místo konání: Zvolen
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Vlivem sílící konkurence podniků v rámci Evropy, resp. světa přecházejí podniky od tradičního konceptu řízení k novým systémům řízení založených na filozofii Just in Time (JIT). Tyto systémy řízení umožňují podnikům kontinuální zvyšování produktivity při uspokojování zákaznických požadavků na kvalitu a včasnost dodávky. Zavedení nového přístupu k řízení vyžaduje přizpůsobit novým nárokům systém ukazatelů podnikové a zejména vnitropodnikové efektivnosti a způsob jejich měření.
Abstrakt EN: Enterprises pass from traditional concept direction to new systems direction due to swelling competition of enterprises under the terms of Europe, respectively the world. These concepts are founded on philosophy Just in Time (JIT). They are able to increase the countinuous productivity of enterprises and meet requirements of customers at the duality and timeliness of the delivery. It claims to adapt to the system of measurement, and indicators of business efficiency and notably intradepartmental efficiency, new requirements.
Klíčová slova

Zpět

Patička