Přejít k obsahu


Metody a nástroje hodnocení výkonnosti v průmyslovém podniku

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Metody a nástroje hodnocení výkonnosti v průmyslovém podniku. Kvalita Inovácia Prosperita, 2004, roč. 8, č. 2, s. 55-68. ISSN: 1335-1745
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods and tools for measuring efficiency in the industrial company
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vytvořením komplexního systému ukazatelů hodnocení výkonnosti ve výrobní oblasti. Vytvořený model hodnocení výkonnosti byl ověřen a aplikován ve strojírenském podniku, ve společnosti Škoda Machine Tool s. r. o. Na základě transformace nákladů na variabilní a fixní, byly ve společnosti Škoda Machine Tool s. r. o. aplikované metody hodnocení výkonnosti – metoda příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku, analýza bodu zvratu a ukazatele produktivity práce. Metody hodnocení výkonnosti navržené v článku jsou určeny jak pro hodnocení, tak pro predikci produktivity, efektivnosti a hospodárnosti výrobní oblasti ve společnosti Škoda Machine Tool s. r. o. Navržený systém ukazatelů výkonnosti v provozní oblasti je základnou pro tvorbu systému finančních ukazatelů, ukazatelů odbytu a zákaznických skupin
Abstrakt EN: The paper deals with an application of management accounting methods in industry and its use in the production area of industrial entertainments. The created model of management accounting methods has been verified and implemented in an industrial company, in Skoda Machine Tool Ltd., Czech Republic. Pursuant to transformation of direct costs and indirect costs into two groups - fixed costs and variable costs, the management accounting methods have been applied – the contribution margin and the break even analysis. Management accounting methods proposed in a created model are identified for classification and prediction of efficiency and economy in the production area in Skoda Machine Tool Ltd., Czech Republic. Proposed applied model of management accounting methods is the base of operating and strategic management of industrial entertainment.
Klíčová slova

Zpět

Patička