Přejít k obsahu


Architektury distribuovaných simulačních a vizualizačních systémů a jejich nasazení pro průmyslové použití

Citace:
EDL, M. Architektury distribuovaných simulačních a vizualizačních systémů a jejich nasazení pro průmyslové použití. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 41-45. ISBN: 80-7043-352-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Architectures of distribute simulation and vizualization systems and their industry using
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Edl
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje různé architektury pro použití různých simulačních a vizualizačních systémů, jejich možnosti a použití. Dále jsou popsány možné použití jednotlivých architektur a v závěru je jejich vyhodnocení pro aplikace v průmyslu.
Abstrakt EN: Contribution desribes various architectures for different simulation and vizualization systems, their options and using. Next are described possible using of particular architectures and their evaluation for industrial application.
Klíčová slova

Zpět

Patička