Přejít k obsahu


Paralelní spojení napěťových střídačů s mezifázovými transformátory

Citace:
FOŘT, J., SKOKAN, K., VONDRÁŠEK, F. Paralelní spojení napěťových střídačů s mezifázovými transformátory. In XXIX. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 109-114. ISBN: 80-02-01733-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parallel connection of voltage inverters with interphase transformer.
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Jiří Fořt , Karel Skokan , František Vondrášek
Abstrakt CZ: Mezifázové transformátory používané při paralelním spojování usměrňovačů nebo pulsních měničů je možno využívat i při paralelním spojování napěťových střídačů. Ve zprávě je uveden způsob zapojení mezifázových transformátorů a je vysvětlen princip jejich působení. Transformátor zajišťuje rovnoměrné rozložení proudu na paralelně spojené střídače. V zátěži se projevuje výrazným zlepšením křivky výstupního napětí střídače.
Abstrakt EN: Interphase transformers in parallel connected rectifiers or impulse converters can be used also in parallel connected voltage inverters. In the report are given connections of transformers and is explained the principal of there effects. The transformator guarantees the proportional currents in parallel connected inverters. In the load it improves the shape of the curve of the output voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička