Přejít k obsahu


Hodnocení vlastností oxidických vrstev ZrO2 s využitím metod instrumentované tvrdosti

Citace:
VIZINA, M., BLÁHOVÁ, O. Hodnocení vlastností oxidických vrstev ZrO2 s využitím metod instrumentované tvrdosti. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 218-223. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of oxide layers ZrO2 with the use of instrumented hardness testing
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Martin Vizina , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá hodnocením vlastností zirkoniových slitin, které jsou používány jako povlakový materiál palivových článků v jaderných reaktorech. Nanoindentační zkoušky byly provedeny přístrojem Nano Inderter XP s modulem CSM. Pozornost byla zaměřena na hodnocení vlastností oxidových vrstev a hodnocení mikrostruktury zirkoniových slitin. Experimenty byly doplněny metalografických hodnocením.
Abstrakt EN: Presented contribution deals with evaluation of properties of Zirconium based alloys. Zr-alloys are typically used as a cladding material of fuel elements in nuclear power reactors. Indentation experiments are performed on testing machine Nano Indenter XP of unique configuration. Attention is primarily focused on evaluation oxide ZrO2 character and evaluation of Zr-based alloy microstructure. Involved experimental methods apart from indentation analysis are metallography, light optical and electron microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička