Přejít k obsahu


Studie abrazivní odolnosti vybraných žárově stříkaných povlaků

Citace:
ZAHÁLKA, F., ENŽL, R., BLÁHOVÁ, O., HOUDKOVÁ, Š. Studie abrazivní odolnosti vybraných žárově stříkaných povlaků. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 224-230. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study on abrasive wear resistance of different kinds of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: František Zahálka , Radek Enžl , Olga Bláhová , Šárka Houdková
Abstrakt CZ: Žárové povlaky stříkané metodou HVOF jsou využívány pro mnoho aplikací vyžadujících vysokou odolnost proti opotřebení. V příspěvku byl hodnocen vliv mikrostruktury, morfologie, tvrdosti, lomové houževnatosti, velikosti karbidických částic nebo modul pružnosti na odolnost proti opotřebení hodnocené pomocí standartu ASMT G-65.
Abstrakt EN: HVOF thermally sprayed cermet and hardmetals coatings are employed as wear resistant material in a wide variety of applications, some of which required resitance to abrasive wear. In order to examine the effect of microstructure, splats, morphology, hardness, fracture toughness, carbide size or modulus of elasticity on the wear behavior, some of typical commercially used cermet coating were tested by varying conditions used ASTM G-65 standard.
Klíčová slova

Zpět

Patička