Přejít k obsahu


Tribologické vlastnosti vrstev TiCN deponovaných metodou CVD

Citace:
POLÁK, M., BLÁHOVÁ, O., FAJKUS, M., HOŘEJŠ, S. Tribologické vlastnosti vrstev TiCN deponovaných metodou CVD. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 149-154. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribological properties of thin films deposited by CVD method
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Martin Polák , Olga Bláhová , Miroslav Fajkus , Slavomír Hořejš
Abstrakt CZ: Článek obsahuje hodnocení tribologických vlastností vrstev TiCN deponovaných metodou CVD. Měření byla prováděna na vysokoteplotním tribometru CSM metodou pin-on-disc s korundovými kuličkami. Hodnoceny byly průběhy koeficientu tření a odolnost proti opotřebení při zvýšených teplotách.
Abstrakt EN: The article is focused of evaluation of tribological properties of TiCN coating deposited by CVD method. The maeasurements were provided by high temperature tribometer CSM Instuments using method pin-on-disc. The counter-parts were ball Al2O3. We monitored the friction coefficient and wear resistance, particularly their behaviour at elevated temperatures.
Klíčová slova

Zpět

Patička