Přejít k obsahu


Tribologické vlastnosti PVD vrstiev na báze TiN, TiCN a TiAlN

Citace:
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O., ŠOŠOVIČKOVÁ, J. Tribologické vlastnosti PVD vrstiev na báze TiN, TiCN a TiAlN. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 162-167. ISBN: 80-969910-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Tribological properties of TiN, TiCN and TiAlN coatings prepared by PVD
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Jarmila Savková , Olga Bláhová , Jana Šošovičková
Abstrakt CZ: Byly zkoumány tribologické vlastnosti tří, v praxi nejpoužívanějších tenkých vrstev TiN, TiCN a TiAlN. Vrstvy byly deponovány PVD metodou, jako substrát byly použity dva typy ocelí pro práci za studena. Měření se uskutečnila na vysokoteplotním tribometru metodou pin-on-disk firmy CSM Instruments, zaznamenáván byl koeficient tření v závislosti na dráze.
Abstrakt EN: In this paper are presented results from tribological testing three widely spread coatings used in industrial applications, TiN, TiCN and TiAlN. Coatings were deposited by PVD method on two different substrates (cold working steels). Tribological properties were measured by high-temperature tribometer (pin-on-disc, CSM Instruments) as a friction coefficient vs. sliding distance (number of cycles) curve.
Klíčová slova

Zpět

Patička