Přejít k obsahu


Studium a charakteristika mehanických vlastností organicko-anorganických nanokompozitních povlaků

Citace:
FARKAČOVÁ, T., BLÁHOVÁ, O., ŠPÍRKOVÁ, M. Studium a charakteristika mehanických vlastností organicko-anorganických nanokompozitních povlaků. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 40-45. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research and characterization of organic-inorganic nanocomposite coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Tereza Farkačová , Olga Bláhová , Milena Špírková
Abstrakt CZ: Byly hodnoceny tribologické vlastnosti hybridních organicko-anorganických povlaků pomocí tribometru CSEM pomocí metody pin-on-disc. Byly hodnoceny průběhy koeficientu tření a odolnost proti opotřebení. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny pomocí nanoindentačních měření.
Abstrakt EN: Characteristic of mechanical properties deals with the determination of tribological properties of hybrid organic-inorganic epoxy-based coatings on tribometer CSEM by method pin-on-disc. The friction coefficient and wear resistance were monitored there. The mechanical properties were studied by nanoindentation technique.
Klíčová slova

Zpět

Patička