Přejít k obsahu


Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tenkých vrstev TiCN deponovaných metodou CVD

Citace:
BLÁHOVÁ, O., POLÁK, M., CARBOL, P., HOŘEJŠ, S. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tenkých vrstev TiCN deponovaných metodou CVD. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHICS, 2005. s. 13-18. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Microstructure and mechanical properties of thin films TiCN deposited by CVD method
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHICS
Autoři: Olga Bláhová , Martin Polák , P. Carbol , Slavomír Hořejš
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na hodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností tenkých otěruvzdorných vrstev TiCN deponovaných metodou CVD. Byla hodnocena tloušťka vrstev, drsnost povrchu a chemické složení. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny nanoindentační metodou.
Abstrakt EN: The paper is focused on problems of evaluation microstructure and mechanical properties of thin wear resistant layers TiCN deposited with CVD using. The thickness, roughness and chemical constitution a of layers was analysed. The results of nanoindentation measurements are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička