Přejít k obsahu


Tenké vrstvy na báze TiCN charakterizované pomocou nanoindentácie

Citace:
SAVKOVÁ, J., BLÁHOVÁ, O., ŠOŠOVIČKOVÁ, J., SONDOR, J. Tenké vrstvy na báze TiCN charakterizované pomocou nanoindentácie. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT, 2005. s. 362-365. ISBN: 80-01-03251-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Nanoindentation analysis of TiCN based thin coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Jarmila Savková , Olga Bláhová , Jana Šošovičková , Josef Sondor
Abstrakt CZ: Byly zkoumané 4 typy tenkých vrstev deponovaných na 2 různých substrátech PVD metodou. Vybrané ocele pro práci za studena dosahují po tepelném zpracování vysokou tvrdost při dostatečné houževnastosti. Pomocí přístroje Nanoindentor XP s modulem CSM byly naměřené hodnoty tvrdosti a indentační modul pružnosti
Abstrakt EN: We investigate 4 different coatings deposited by PVD method on two different substrates. Chosen cold work steel has high hardness and good toughness after heat treatment. We measured nanohardness and indentation elastic modulus with Nanoindenter XP with CSM module.
Klíčová slova

Zpět

Patička