Přejít k obsahu


On an evaluation of mechanical properties of thermally sprayed coatings

Citace:
MURAFA, N., HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., BERKA, L. On an evaluation of mechanical properties of thermally sprayed coatings. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT, 2005. s. 284-287. ISBN: 80-01-03251-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On an evaluation of mechanical properties of thermally sprayed coatings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Nataliya Murafa , Šárka Houdková , Olga Bláhová , Ladislav Berka
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hodnocením vlastností žárových nástřiků. Tyto nástřiky na bázi keramiky mají širokou oblast aplikací ale jejich nevýhodou je jejich nízká lomová houževnatost. To lze odstranit užitím cermetových povlaků. Pomocí vickersovy indentace byla hodnocena tvrdost a lomová houževnatost těchto nově vyvíjených povlaků.
Abstrakt EN: The presented paper is devodet to a determination of an experimental evaluation of the thermally sprayed coatings. This type o materials is widely used for technical purposes. One of the primary disadvantages of ceramic materials is their brittle nature, characterized by a low fracture toughness. That is way that our interest is focused on a study of mechanical properties of ceramics and cermets coatings. The Vickers hardness test was applied for this purpose in a case when the material is sufficiently brittle and cracks occur in the corners of the indents.
Klíčová slova

Zpět

Patička