Přejít k obsahu


Řezné síly při vrtání těžkoobrobitelných materiálů o vysoké pevnosti a tvrdosti

Citace:
ZETEK, M., KŘÍŽ, A., ŠKARDA, J. Řezné síly při vrtání těžkoobrobitelných materiálů o vysoké pevnosti a tvrdosti. In Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní. Ostrava: VŠB-Technická univerzita , 2005. s. 1-7. ISBN: 80-248-0895-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The cutting forces by drilling of the difficult to machine materials with high strenght and hardness
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB-Technická univerzita
Autoři: Miroslav Zetek , Antonín Kříž , Josef Škarda
Abstrakt CZ: Obrábění těžkoobrobitelných materiálů je v dnešní době stále velmi aktuální téma, které s sebou přináší neustálý a nutný rozvoj obráběcích strojů a nástrojů. Proto tento příspěvek je zaměřený na vrtání bez chlazení oceli třídy ČSN 15 260.6 o tvrdosti HRC 55 šroubovitými vrtáky ze slinutého karbidu o Ø5 mm, na které byly daponovány čtyři různé druhy tenkých otěruvzdorných vrstev. Vyhodnocovalo se opotřebení nástroje a vliv použité vrstvy na velikost řezné síly tj. posuvovou sílu Ff a kroutící moment Mk. Jako etalon byla použita vrstva TiN se kterou se porovnávaly vrstyv TiAlN, TiAlSiN a CrAlSiN. Všechny systémy byly zkoušeny za stejných řezných podmínek (vc=18m/min, f=0,12mm/ot.).
Abstrakt EN: The machining of the difficult to machine materials is still very important and actual subject that have leads to continue research and develop of the cutting machine and cutting tools. This is why this benefit deal with drilling without coolant of the steel ČSN 15 260.6 and hardness HRC 55. The twist drills by cemented carbide were used. Diameter of these drills was 5 mm and fuor different coatings (TiN, TiAlN, TiAlSiN and CrAlSiN) were used. The cutting force (feed force Ff and torque moment) and tool wear were monitoring.
Klíčová slova

Zpět

Patička