Přejít k obsahu


Vývojové trendy v oblasti řezné keramiky

Citace:
MATĚJKA, J., ČESÁNEK, J., KŘÍŽ, A. Vývojové trendy v oblasti řezné keramiky. In Vrstvy a povlaky 2005. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2005. s. 133-136. ISBN: 80-969310-1-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: DEVELOPMENT TRENDS OF THE CUTTING CERAMIC AREA
Rok vydání: 2005
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHIC
Autoři: Jan Matějka , Jiří Česánek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů se dnes zaměřují na takové řezné materiály, které při značné otěruvzdornosti a delší trvanlivosti břitu, snášejí tepelné a dynamické namáhaní i při vysokých řezných rychlostech a posuvech a které zajistí technicky a ekonomicky optimální obrábění v předepsané přesnosti a jakosti povrchu obrobku. Rozhodujícím řezným materiálem ve strojírenství je sice v současné době slinutý karbid, ale v souvislosti s neustále rostoucími požadavky na mechanické vlastnosti konstrukčních materiálu a jejich kvalitu, patří řezná keramika k velmi perspektivnímu materiálu břitu nástrojů. Pro další zlepšení řezných vlastností se začínají i u řezné keramiky, jako je tomu u slinutých karbidů, používat vhodné typy tenkých vrstev deponovaných na plochy břitů nástrojů. Tento příspěvek se zabývá porovnáním řezivostí různých druhů řezných keramik deponovaných tenkou vrstvou a bez tenké vrstvy při obrábění těžkoobrobitelných materiálů.
Abstrakt EN: Nowadays research and development in the cutting tool area are focused on cutting materials that besides being wear resistance and having longer tool lives are also heat and dynamic stresses resistant when very high cutting speed and feeds are used. These ensure technically and economically optimal machining which precision and surface quality required. The main cutting material used in engineering production at the present time is hard metal but considering still growing demands on the quality and mechanical properties of workpiese materials cutting ceramics seems to be very promising. For further improvement of cutting materials properties thin coated layers on the tool wedge of cutting ceramics are also used - the same as in the case of machining with hard metals. This contribution deals with the compare cutting efficiencies of different kinds of cutting ceramics both with and without coatings by machining of difficult-to-machine materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička