Přejít k obsahu


An overview and assessment of current cost management research and practice

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L., UBLOVÁ, M. An overview and assessment of current cost management research and practice. In The modern information technology in the innovation processes of the industrial enterprises. Genoa: University of Genoa , 2005. s. 39-44. ISBN: 88-7544-050-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An overview and assessment of current cost management research and practice
Rok vydání: 2005
Místo konání: Genoa
Název zdroje: University of Genoa
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková , Martina Ublová
Abstrakt CZ: V posledních letech zaznamenáváme velký vývoj manažerského účetnictví a nákladového managementu jak v oblasti výzkumu tak i praxe. Hodně společností se pokouší změnit současnou metodiku v oblasti manažerského účetnictví a implementují nové praktické inovativní metody manažerského účetnictví založené na nových přístupech řízení nákladů a obchodně organizačních myšlenkách, technikách, procesech, strategiích, systémech a informacích. Tento článek předkládá současný přehled a analýzu metod řízení nákladů z pohledu využití obchodní strategie.
Abstrakt EN: The rate of change in the practice of and research on management accounting and cost management appears to be increasing. Many organizations are attempting to change their existing management accounting practices or implement new and innovative, management accounting practices, based on new cost management and business organization ideas, techniques, processes, strategies, systems, and information. This paper presents an overview and assessment of cost management methods from the point view of business strategy.
Klíčová slova

Zpět

Patička