Přejít k obsahu


Information and communication system for management of virtual companies

Citace:
ŠIMON, M., EDL, M., TROBLOVÁ, P. Information and communication system for management of virtual companies. In The modern information technology in the innovation processes of the industrial enterprises. Genoa: University of Genoa , 2005. s. 71-77. ISBN: 88-7544-050-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Information and communication system for management of virtual companies
Rok vydání: 2005
Místo konání: Genoa
Název zdroje: University of Genoa
Autoři: Michal Šimon , Milan Edl , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Globalizace je jedním z nejdůležitějších faktorů, které odstartovaly rozvoj síťového podnikání, pod kterým chápeme jakékoliv seskupování a sdružování podnikatelských subjektů včetně rozvoje klastrů. Seskupování se stalo intenzivněji prosazované a následně používané až v době dynamického rozvoje informačních a komunikačních technologií. Uvědomme si také fakt, že jakéhokoliv seskupení podnikatelských subjektů je nutné řídit určitou informační technologií propojující informační a produkční systémy jednotlivých podniků. Příspěvek vznikl za podpory projektu 1ET 201450508 Akademie Věd České republiky.
Abstrakt EN: Globalization is one of the most important factors, which have started the development of net business. The net business indicates a grouping and a joining of business organizations and cluster development as well. Grouping of business organizations became more intense and more used in the time of dynamic development of information and communication technologies. We must also perceive that any grouping of business subjects is necessary to manage with the information technology connecting information and production systems of individual companies. This paper was supported by the Academy of Sciences of the Czech Republic under the Project 1ET 201450508.
Klíčová slova

Zpět

Patička