Přejít k obsahu


Vliv niobu na mikrostrukturu nízkolegované TRIP oceli

Citace:
SKÁLOVÁ, L., JANDOVÁ, D. Vliv niobu na mikrostrukturu nízkolegované TRIP oceli . In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT , 2005. s. 54-57. ISBN: 80-01-03251-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The effect of niobium on the microstructure of low alloyed TRIP steel
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Ludmila Skálová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: TRIP efekt je využíván k výrobě ocelí s vysokou pevností a tažností. Vynikající mechanické vlastnosti TRIP ocelí jsou výsledkem napěťově indukované transformace zbytkového austenitu na martenzit. Niob je jedním z nejčastěji používaných legujících prvků, protože zvyšuje stabilitu zbytkového austenitu a zjemňuje mikrostrukturu. V této práci byla použita nízkolegovaná ocel s následujícím chemickým složením: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si, 0,02%P, 0,07%S s 0,05% Nb. Bylo použito několik režimů tepelně mechanického zpracování (TMZ). Ke studiu mikrostruktury byla použita světelná mikroskopie (SM), transmisní elektronová mikroskopie (TEM) a řádkovací elektronová mikroskopie (ŘEM). Objemový podíl fází byl stanoven rentgenovou fázovou difrakční analýzou a obrazovou analýzou.
Abstrakt EN: The low alloy multiphase steel with following composition was used in this study: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si, 0,02%P, 0,07%S with 0,05% Nb. The steel was processed by thermo-mechanical treatment consisting of several high temperature deformations followed by isothermal holding in the bainite region and cooling to room temperature. Thermo-mechanical processing (TMP) was carried out at TMP simulator SMITWELD TTU 2002. Several different methods of TMP were applied to investigate the influence of TMP on microstructure of steel. The microstructure was characterised with the use of light optical metallography, transmission electron microscopy of carbon extraction replicas and scanning electron microscopy. Volume fraction of different phases was determined by quantitative evaluation and X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička