Přejít k obsahu


Tepelně-mechanické zpracování nízkolegované C-Mn-Si-Nb TRIP oceli

Citace:
SKÁLOVÁ, L., JANDOVÁ, D. Tepelně-mechanické zpracování nízkolegované C-Mn-Si-Nb TRIP oceli. In Forming 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita , 2005. s. 245-248. ISBN: 80-248-0888-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermo-mechanical processing of low-alloyed C-Mn-Si-Nb TRIP steel
Rok vydání: 2005
Místo konání: Lednice na Moravě
Název zdroje: VŠB-Technická univerzita
Autoři: Ludmila Skálová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: Konvenční mechanismy zvyšování pevnosti v oceli, jako je zpevňování tuhého roztoku, zjemňování zrna nebo precipitační vytvrzení jsou všechny založeny na růstu dislokační hustoty nebo růstu různých typů interakcí s dislokacemi. Naneštěstí je v těchto případech vyšší pevnost doprovázena výrazným poklesem tažnosti. Tento konflikt lze částečně řešit pomocí deformačně indukované fázové přeměny (TRIP - transformation induced plasticity). Mikrostruktura TRIP ocelí závisí především na jejich chemickém složení a na režimu TMZ. Přídavek niobu vede k většímu objemu zbytkového austenitu ve výsledné mikrostruktuře. V této práci byla použita nízkolegovaná ocel s následujícím chemickým složením: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si, s 0,05% Nb. Bylo použito několik režimů TMZ s různým počtem a teplotou deformací a výsledná mikrostruktura byla charakterizována pomocí světelné mikroskopie a řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: The remarkable strength to ductility balance of TRIP steel results from strain-induced transformation of retained austenite to martensite during plastic deformation. The low alloy multiphase steel with following composition was used in this study: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si, with 0,05% Nb. The addition of Nb increases the stability of retained austenite and austenite grain refinement. Thermo-mechanical processing was carried out consisting of high temperature deformations, isothermal dwell in the bainite region and cooling to room temperature. The microstructure was characterised with the use of optical metallography (OM), transmission electron microscopy of carbon replicas (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). Volume fraction of different phases was determined using image analyses of OM and SEM micrographs and X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička