Přejít k obsahu


Microstructure of C-Si-Mn-Nb TRIP steel after simulated thermo-mechanical processing

Citace:
SKÁLOVÁ, L., JANDOVÁ, D. Microstructure of C-Si-Mn-Nb TRIP steel after simulated thermo-mechanical processing. In Juniormat ´05. Brno: University of Technology, 2005. s. 99-102. ISBN: 80-214-2984-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure of C-Si-Mn-Nb TRIP steel after simulated thermo-mechanical processing
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Ludmila Skálová , Dagmar Jandová
Abstrakt CZ: Vysoce pevné TRIP oceli se začaly vyvíjet v reakci na rostoucí požadavky automobilového průmyslu na bezpečnost a snížení hmotnosti vozidel. Vynikající mechanické vlastnosti TRIP ocelí jsou výsledkem napěťově indukované transformace zbytkového austenitu na martenzit během plastické deformace. Niob je jedním z nejčastěji používaných legujících prvků díky svému vlivu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti oceli. Přídavek niobu zvyšuje stabilitu zbytkového austenitu a zjemňuje austenitické zrno. V této práci byla použita nízkolegovaná ocel s následujícím chemickým složením: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si with 0,05% Nb. Ocel byla tepelně-mechanicky zpracována a výsledná mikrostruktura byla charakterizována pomocí světelné mikroskopie, transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie. Objemové podíly fází byly stanoveny rentgenovou difrakční fázovou analýzou a obrazovou analýzou.
Abstrakt EN: Formable high strength TRIP (transformation induced plasticity) steel sheets for automotive industry had been developed in response to the conflicting demands for safety and weight reduction. The excellent mechanical properties of TRIP steels result from strain-induced transformation of retained austenite to martensite during plastic deformation. The addition of Nb increases the stability of retained austenite and austenite grain refinement. The low alloy multiphase steel with following composition was used in this study: 0,18%C, 1,45%Mn, 1,9%Si with 0,05% Nb. The steel was processed by thermomechanical treatment consisting of several deformations applied at different temperatures. The microstructure was characterised with the use of light metallography, transmission electron microscopy and scanning electron microscopy. Volume fraction of different phases was determined by quantitative evaluation and X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička