Přejít k obsahu


Software pro analýzu dlouhých záznamů

Citace:
TUREČEK, O. Software pro analýzu dlouhých záznamů. In Diagnostika ´05. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 212-214. ISBN: 80-7043-368-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of long time signal record
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Oldřich Tureček
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnovaný realizaci softwaru pro analýzu dlouhých záznamů signálů na počítačích PC. Program je vytvořen ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI a umožňuje analýzu signálů v časové i ve frekvenční oblasti. Záznam signálu musí být dostupný v textovém souboru nebo ve formátu wav.
Abstrakt EN: The article describes the software for long time signal record analysis on the PC computers. The software is built up in LabWindows/CVI development environment and allows the time domain and frequency domain analysis of recorded signals. Available format of the signal record is text or wav format.
Klíčová slova

Zpět

Patička