Přejít k obsahu


Aloplastika kolenního kloubu

Citace:
KŘEN, J., HYNČÍK, L., KOUDELA, K. Aloplastika kolenního kloubu. In Proceedings of the International scientific conference. Ostrava: VSB - Technical University, 2005. s. 323-328. ISBN: 80-248-0889-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Total knee replacement
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University
Autoři: Jiří Křen , Luděk Hynčík , Karel Koudela
Abstrakt CZ: V příspěvku je řešen tribologický problém totální aloplastiky kolenního kloubu. Je vytvořen náhradní rovinný model kolenního kloubu, synoviální kapalina je modelována jako nenewtonská kapalina při využití Carreauova a Crossova modelu. Prostorová diskretizace problému je provedena pomocí MKP, vlastní úloha interakce synoviální kapaliny s komponentami kolenní náhrady je převedena na model tuhá podložka a poddajný válec a je řešena nesdruženou metodou.
Abstrakt EN: The contribution deals with a tribology problem of the total knee replacement. The problem is simplified as a planar model, synovial fluid is modelled as non-Newtonian fluid where a Carreau´s and Gross´s model are used. The spatial diskretization of the problem is done using the FE method, interaction problem between synovial fluid and knee joint components is solved by means of the uncoupled method.
Klíčová slova

Zpět

Patička