Přejít k obsahu


Produkční systém v éře customizace

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H., LODL, P. Produkční systém v éře customizace. In Výkonnosť organizácie. Poprad: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s. 245-250. ISBN: 80-968080-5-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production system in era of customization
Rok vydání: 2005
Místo konání: Poprad
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová , Ing. Petr Lodl
Abstrakt CZ: V současné době nemůže žádný podnik natrvalo existovat, jestliže se nebude neustále přizpůsobovat aktuálním požadavkům trhu a tím i požadavkům zákazníků. Pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků se podniky musí naučit více kooperovat, musí se vzájemně propojovat a spojovat do řetězců. Nezbytným předpokladem bude přizpůsobit výrobní systém novým požadavkům, tzn. vytvořit výrobní systém nové generace, který by vycházel ze silných a slabých stran svých předchůdců. Článek definuje vlastnosti nového výrobního systému a s nimi spojené klíčové ukazatele výkonnosti podniků.
Abstrakt EN: Nowadays enterprises have to satisfy requirements of the market if they want to survive on the market. The small and medium sized companies (SMEs) are in very incovinient position to bigger companies and multinational corporations today. The SMEs have to learn close cooperate, even they have to build networks of SMEs. Production systems of these companies must adapt to the new demands and result from principles of the new generation production systems. This production system will come out from strengths and weaknesses of his forerunners. This paper defines attributes of the new production system and key performance indicators of enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička