Přejít k obsahu


Numerical simulation of simple composite material models

Citace:
KLEPÁČEK, J., LAŠOVÁ, V., HYNEK, M. Numerical simulation of simple composite material models. In CADAM 2005. Rijeka: Zigo , 2005. s. 33-34. ISBN: 953-7142-10-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of simple composite material models
Rok vydání: 2005
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Jan Klepáček , Václava Lašová , Martin Hynek
Abstrakt CZ: Dnes se numerické simulace provádí před výrobou složitých konstrukcí. Cílem numerické simulace je navržení konstrukce s požadovanými vlastnostmi. Je důležité soustředit pozornost na numerické simulace kompozitních materiálů, protože tyto materiály stále více nahrazují tradiční materiály. Cílem této práce je, s využitím numerických simulací, nalézt dynamické vlastnosti tvarově jednoduchých kompozitních modelů.
Abstrakt EN: Today, numerical simulation is carried out before manufacturing complex structures. The goal of numerical simulation is to design a structure with the required properties. It is important to concentrate attention on numerical simulation of composite materials, because these materials are increasingly replacing traditional materials. The goal of this work is to use numerical simulation to find dynamic properties of simple shape models made from composite materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička