Přejít k obsahu


New types of thin layers and new trends in PVD technologies

Citace:
ZETEK, M., ŠKARDA, J., KŘÍŽ, A., SOSNOVÁ, M., HÁJEK, J., PODANÝ, P. New types of thin layers and new trends in PVD technologies. In ICPM 2005. Wien: Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2005. s. 337-343. ISBN: 3-901-888-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New types of thin layers and new trends in PVD technologies
Rok vydání: 2005
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: Abteilung Austauschbau und Messtechnik
Autoři: Miroslav Zetek , Josef Škarda , Antonín Kříž , Ing. Martina Koukolíková Ph.D. , Jiří Hájek , Pavel Podaný
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na výrobu a depozici nových otěruvzdorných vrstev a následné jejich použití v běžné praxi. V tomto případě se jednalo o vrtání šroubovitým vrtákem na který byly naneseny čtyři druhy vrstev. Z nových vrstev byly vybrány nanostrukturní vrstvy na bázi TiAlSiN a CrAlSiN, které dosahují vysokých hodnot mikrotvrdosti a vysoké teplotní stability a byly porovnány s klasickými binárními vrstvami TiN při reálnám řezném procesu. Z dosažených výsledků je zřejmý nárůst celkové kvality a řezivosti nových vrstev díky novým technologiím depozice a použitého nového složení vrstvy.
Abstrakt EN: The article describes manufacturing and deposition of new thin coatings and their using in ordinary production practice. In this case four different thin coatings were used for drilling with the spiral twist drills. As new coatings nonstructural coatings on TiAlSiN and CrAlSiN bases were chosen. These coatings were reaching higher values of microhardness and higher temperature stability as well. The new coatings were compared with classical binary layers on TiN base during the real cutting process and material tests. From the records it is evident that the total quality and cutting power of the new types of thin coatings were growing. This growth was caused by using new technologies of deposition and by using new composition of thin coatings.
Klíčová slova

Zpět

Patička