Přejít k obsahu


A comparison of fundamental methods for iso surface extraction

Citace:
PATERA, J., SKALA, V. A comparison of fundamental methods for iso surface extraction. Machine Graphics & Vision, 2004, roč. 13, č. 4, s. 331-343. ISSN: 1230-0535
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A comparison of fundamental methods for iso surface extraction
Rok vydání: 2004
Autoři: Jan Patera , Václav Skala
Abstrakt CZ: V článku jsou srovnány 4 metody pro extrakci isoploch vzhledem k dekompozici buňky na čtyřstěny. Metody jsou porovnány na matematických datech (chyba aproximace povrchu a objemu) a reálných datech (s využitím Hausdorffova vzdálenost a RMS).
Abstrakt EN: In this paper 4 methods for iso-surface extraction are compared, based on cell decomposition to tetrahedra. Methods are compared on mathematical data (area and volume approximation) and real data (Hausdorff distance and RMS is used).
Klíčová slova

Zpět

Patička